DEKANATI I DEKANI

I. BUZETSKI DEKANAT (župa 15, svećenika 4)

Roč 27 52425 ROČ

Dekan: Dalibor Pilekić

II. LABINSKI DEKANAT (župa 16, svećenika 8)

1. Maja 3, 52220 LABIN

Dekan: Mirko Vukšić

III. PAZINSKI DEKANAT (župa: 21, svećenika 14)

Antuna Kalca 2, 52000 PAZIN

Dekan: Mladen Matika

IV. PIĆANSKI DEKANAT (župa 11, svećenika 6)

Pićan 7, 52332 PIĆAN

Dekan: Marijan Pamić

V. POREČKI DEKANAT (župa 17, svećenika 11)

Eufrazijeva 22, 52440 POREČ

Dekan: 

VI. PULSKI DEKANAT (župa 16, svećenika 16)

Voltićeva 26, 52100 PULA

Dekan: Milan Mužina

VII. ROVINJSKO-KANFANARSKI DEKANAT (župa 5, svećenika 6)

Garibaldijeva 1, 52210 ROVINJ

Dekan: mons. Vilim Grbac

VIII. UMAŠKO-OPRTALJSKI DEKANAT (župa 23, svećenika 10)

Silvio Vardabasso 27, 52460 BUJE

Dekan: Josip Grbac

IX. VODNJANSKI DEKANAT (župa 10, svećenika 6)

Dalmatinska 20, Rakalj, 52208 KRNICA

Dekan: Ilija Jakovljević

 

ŽUPE POREČKE I PULSKE BISKUPIJE

BAČVA - župa Sv. Jakova apostola

Bačva 1, 52463 VIŠNJAN

Župnik: Karol Homieja s prebivalištem u Višnjanu

095/3503697

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BADERNA - župa Rođenja BDM

Baderna 29, 52445 BADERNA

Župnik: Ivan Kramar

tel/faks052/462 020

091/566 5310

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BALE - župa Pohođenja BDM

Trg Tomaso Bembo 7, 52211 BALE

Župnik: Joško Listeš

tel/faks 052/824 080

099/597 8712

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BARBAN - župa Sv. Nikole biskupa

Barban 62, 52207 BARBAN

Župnik: Bernard Jurjević

052/567 173

099/558 6977

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BERAM - župa Sv. Martina biskupa

Beram bb, 52000 PAZIN

Župnik: Mladen Matika s prebivalištem u Pazinu

Župni vikar: Matteus Babinski De Almeida

052/622 198

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 098 818601

 

BOLJUN - župa Sv. Jurja mučenika

Boljun 1, 52434 BOLJUN

Župni upravitelj: Jeronim Jokić

052/631 037

098/941 8770

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BORUT - župa Sv. Mihovila arkanđela

Borut 1, 52402 CEROVLJE

Župni upravitelj: Janez Barborič

 

tel/faks 052/684 228

099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 

BRDA - župa Sv. Jakova apostola

Brdo 14, 52426 MOMJAN

Župnik: Miroslav Paraniak

052/776 126

099/242 1881

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli., Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BRDO - župa Sv. Jurja mučenika

Brdo, 52232 KRŠAN

Upravitelj župe: Josip Peteh

091/595 3867

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BREST - župa Presvetog Trojstva

Brest 1, 52420 BUZET

Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu

098/264 678

Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BRTONIGLA - župa Sv. Zenona, biskupa

Trg Sv. Zenona 3, 52474 BRTONIGLA

Župnik: Željko Rajčić

tel/faks052/774 116

091/5243 248

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BUJE - župa Sv. Servula mučenika

Silvio Vardabasso 27, 52460 BUJE

Upravitelj župe: Marcin Madej

                                                          

tel/faks 052/773 230

091/170 8981

Župni vikar: Raffael Villergas Castano

0919341222

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BUZET - župa Marijina Uznesenja

Petra Flega 1, 52420 BUZET

Župnik: Mario Žmak

Ivana Sancina 6, 52420 BUZET

tel/faks 052/662 679

098/264 678

052/662 340

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

CEROVLJE - župa Uznesenja BDM

52402 CEROVLJE 35

Župni upravitelj: Janez Barborič

 

tel/faks 052/684 228

099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 

ČEPIĆ - župa Presvetog Trojstva

Čepić 29, 52232 KRŠAN

Upravitelj župe: Josip Peteh s prebivalištem u Kršanu

052/867 838

091/595 3867

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

ČRNICA - župa Sv. Roka

Črnica 3, 52420 BUZET

Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu

098/264 678

Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

DAJLA - župa Sv. Ivana Krstitelja

Dajla, 52466 NOVIGRAD

Župnik: Maksimilijan Buždon s prebiv. u Novigradu

095/8375603

 

DOLENJA VAS - župa Svetog Martina biskupa

Dolenja Vas 19, 52426 LUPOGLAV

Župni upravitelj: Jeronim Jokić s prebivalištem u Boljunu

052/685 265

098/941 8770

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

DRAGUĆ - župa Svetog Križa

Draguć 36, 52402 CEROVLJE

Župnik: Josip Mašina s prebivalištem u Roču

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

FAŽANA - nadžupa Sv. Kuzme i Damjana mučenika

Župni trg 4, 52212 FAŽANA

http://zupa-fazana.com/

tel/faks 052/521 097

Župnik: Ilija Jakovljević

099/285 6570

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Mons. Ivan Milovan, biskup u miru

052/521 799

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

 
 

FILIPANA – župa Sv. Filipa i Jakova apostola

52206 MARČANA

Župnik: Geremia Massa s prebivalištem u Hreljićima

099/3334788

098/414 313

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

FUNTANA - župa Sv. Bernarda prezbitera

Antice Gašparini 27, 52452 FUNTANA

tel/faks 052/441 095

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik: Ivan Butković

091/460 0100
 

FUŠKULIN - župa Sv. Roka prezbitera

Fuškulin, 52440 POREČ

Župnik: Ivan Butković s prebivalištem u Funtani

091/460 0100
 

GALIŽANA - nadžupa Sv. Roka prezbitera

Galižana 207, 52216 GALIŽANA

Župnik: Vladimir Brizić

052/511 479

091/2635074

 

GOLOGORICA - župa Sv. Petra i Pavla apostola

Gologorica 7, 52402 CEROVLJE

Župni upravitelj: Janez Barborič

 

 

052/684 279

099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić

091 5175612

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

GRAČIŠĆE - župa Sv. Vida i drugova mučenika

Gračišće 1, 52403 GRAČIŠĆE

052/687 115

Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

 

091/597 9648

 

Župni vikar: Darko Kovačević 099 6319852
Župni vikar: Mauro Boccadoro  099 7480661
 

GRADINA - župa Sv. Andrije apostola

Gradina, 52450 VRSAR

Župnik: Lino Zohil s prebivalištem u Vrsaru

099/421 2255
 

GRDOSELO - župa Gospe od Zdravlja

Grdoselo 8, 52000 PAZIN

052/682 222

Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

091/597 9648

Župni vikar: Darko Kovačević s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

099/6319852
 

GRIMALDA - župa Sv. Jurja mučenika

Grimalda 1, 52402 CEROVLJE

Župni upravitelj: Janez Barborič

 099 8214325
Župni vikar: Zoran Cetinić  091 5175612
 

GROŽNJAN - župa Sv. Vida, Modesta i Krescencije, mučenici

52429 GROŽNJAN, Obzidna 2

tel/faks 052/776 126

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik: Miroslaw Paraniak

099/242 1881

 miroslaw.paraniak.gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

HRELJIĆI - župa Gospe od Zdravlja

Hreljići 11, 52207 BARBAN

Župnik: Geremia Massa

052/580 557

099 3334788; 

098/414 313

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

HUM - župa Sv. Jeronima prezbitera

Hum 11, 52425 ROČ

Župnik: Josip Mašina s prebivalištem u Roču

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

JURŠIĆI - župa Sv. Franje Asiškog

Juršići 7, 52215 SVETVINČENAT

Župnik: Darko Zgrablić s prebivalištem u Svetvinčentu

098/362 888
 

KALDIR - župa Sv. Ivana Krstitelja

Kaldir 1, 52424 MOTOVUN

Župnik: Izidor Sekicki s prebivalištem u Motovunu

091/720 5520
 

KANFANAR - župa Sv. Silvestra pape

Dvigradska 10, 52352 KANFANAR

Župnik: Joško Listeš

tel/faks 052/825 115

099/597 8712

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

KAROJBA - župa Svih Svetih

Karojba 50/a, 52423 KAROJBA

Župnik: Rudolf Koraca

tel/faks 052/683 158

098/889 559

rudolf.koraca@pu_hnet.hr

 

KAŠĆERGA - župa Sv. Marka evanđelista

Kašćerga 22, 52000 PAZIN

Župnik: Dariusz Szymanski s prebivalištem u Trvižu

098/420 826

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

KAŠTEL - župa Sv. Sabe opata

Kaštel 15, 52460 BUJE

Župnik: Benjamin Petrović

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 

KAŠTELIR - župa Sv. Kuzme i Damjana mučenika

Kaštelir 67, 52464 KAŠTELIR

Župni upravitelj: Želimir Bagavac 

052/455 084

098/726 993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

KOSTANJICA - župa Sv. Petra i Pavla apostola

Kostanjica 35, 52429 GROŽNJAN

Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem u Grožnjanu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KOŽLJAK - župa Sv. Hadrijana mučenika
Kožljak, 52232 KRŠAN
Župni upravitelj: Mirko Vukšić 099 3002545
Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
KRASICA - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Krasica 1, 52460 BUJE
Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem u Sv. Mariji na Krasu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
KRBUNE - župa Sv. Ivana Krstitelja
Krbune, 52333 PODPIĆAN

Župni upravitelj: Janez Barborič

 099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 
KRINGA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Kringa 26, 52444 TINJAN
Župnik: Stipan Bošnjak
052/686 810
098/166-3646
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRNICA - MUTVORAN - župa Sv. Marije Magdalene pokornice
Krnica 81, 52208 KRNICA
Župnik: Graciano Živolić
052/556 329
099/502 4949
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRŠAN - župa Sv. Antuna opata
Kršan 14, 52232 KRŠAN
Upravitelj župe: Josip Peteh
091/595 3867
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRŠETE - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Kršete 37, 52474 BRTONIGLA
Župnik: Carlos Arturo Fonseca Farfan s prebivalištem u Kršetama
tel/faks052/743 493

099/693 3721

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LABIN DONJI - župa Gospe Fatimske
Zelenice 12, 52220 LABIN
Župnik: Blaž Bošnjaković 091/788 1094
Župni vikar: Wojciech Wlazlo  097/6920421
 
LABIN GORNJI - župa Rođenja BDM
1. Maja 3, 52220 LABIN
Župnik: Mirko Vukšić
052/852 482
faks 052/ 852 245

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LABIN MARCILNICA - Župa Presvetog Srca Isusova
Matije Vlačića II/13, Marcilnica, 52220 LABIN
Župnik: Blaž Bošnjaković s prebivalištem u Donjem Labinu
052/857 302
091/788 1094
Župni vikar: Wojciech Wlazlo

  097/6920421

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LABINCI - župa Sv. Ivana Krstitelja
Labinci, 52464 KAŠTELIR
Župnik: Želimir Bagavac s prebivalištem u Kašteliru 098/726 993
 
LANIŠĆE - župa Sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile mučenika
Lanišće 122, 52420 BUZET
Upravitelj župe: Josip Mašina s prebivalištem u Roču

052/661 018
095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LINDAR - župa Sv. Mohora i Fortunata mučenika
Lindar 58, 52000 PAZIN

Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

091/597 9648
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Darko Kovačević

099 6319852

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Mauro Boccadoro

099 7480661

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LIŽNJAN - župa Sv. Martina biskupa
Ližnjan 166, 52203 MEDULIN
Župnik: Hrvoje Okadar

098/967 4716

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LOBORIKA - župa Sv. Flora biskupa
Loborika 14, 52206 MARČANA
Župnik: Jure Purkić s prebivalištem u Marčani

095/801 4559

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LOVREČICA - župa Sv. Lovre mučenika
Lovrečica, Slanik 4, 52470 UMAG
Upravitelj župe: Željko Rajčić s prebivalištem u Brtonigli 091/524 3248
 
MARČANA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Marčana 427, 52206 MARČANA
Župnik: Jure Purkić

tel/faks 052/571 106

095/801 4559

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
MATERADA - župa BDM od Snijega
Materada 2, 52470 UMAG
Župnik: Carlos Arturo Fonseca Farfan s prebivalištem u Kršetama

099/693 3721

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
MEDULIN - župa Sv. Agneze djevice i mučenice

Centar 222, 52203 MEDULIN
Župnik: Hrvoje Okadar

http://www.zupa-medulin.com/

tel/faks 052/576 006

098/967 4716

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
MOMJAN - župa Sv. Martina biskupa
Momjan 5, 52462 MOMJAN
Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem Grožnjanu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
MOTOVUN - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Mure 9, 52424 MOTOVUN
Župnik: Izidor Sekicki
052/681 667
091/720 5520
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
MOTOVUNSKI NOVAKI - župa Sv. Marine djevice
Motovunski Novaki 30, 52423 KAROJBA
Župnik: Rudolf Koraca
052/682 512
098/889 559
rudolf.koraca@pu_hnet.hr
 
MUNTIĆ - župa Sv. Jeronima crkvenog naučitelja
Muntić, 52100 PULA
Župnik: Armando Illich s prebivalištem u Valturi 091/163 4803
 
MUNTRILJ - župa Sv. Roka prezbitera
Muntrilj, 52444 TINJAN
Župnik: Stipan Bošnjak s prebivalištem u Kringi 098/166 3646
 
NOVA VAS (NAD MIRNOM) - župa Sv. Mihovila arkanđela
Nova Vas bb, 52472 BRTONIGLA
Župnik: Željko Rajčić s prebivalištem u Brtonigli 091/524 3248
 
NOVA VAS (POREČKA) - župa Sv. Roka prezbitera
52446 NOVA VAS, Višnjanska 13
Župnik: Ivan Princ
052/421 004
098/440 895
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
NOVIGRAD - župa Sv. Pelagija mučenika
Novigradske biskupije 5, 52466 NOVIGRAD 052/757 779
faks: 052/757 621
Župnik: Maksimilijan Buždon

095/837 5603

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Stalni đakon: Ivan Kisegi 098/986 8525
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
OPRTALJ - župa Sv. Jurja mučenika
Oprtalj bb, 52428 OPRTALJ
Župnik: Antun Jukopila
052/644 200
091/521 3134
 
PAZ - župa Uznesenja BDM
Paz 2, 52434 BOLJUN

Župni upravitelj: Janez Barborič

 099 8214325
Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 
PAZIN - župa Sv. Nikole biskupa

Antuna Kalca 2, 52000 PAZIN

http://zupa-stari-pazin.com/
Župnik: Mladen Matika

tel/faks 052/622 198
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

Župni vikar: Mateus Babinski De Almeida

098 818610

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PAZINSKI NOVAKI - župa Sv. Mihovila arkanđela
Pazinski Novaki 18, 52402 CEROVLJE
Župni upravitelj: Janez Barborič

052/684 024
099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić

 091 5175612
 
PETROVIJA - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Petrovija 38, 52470 UMAG
Župnik: Carlos Arturo Fonseca Farfan s prebivalištem u Kršetama

099/693 3721

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PIĆAN - nadžupa Navještenja BDM
Pićan 7, 52332 PIĆAN
Župnik: Antun Kurelović
tel/faks052/869 358
091/132 2373
 
PLOMIN - župa Sv. Jurja mučenika
Plomin 24, 52234 PLOMIN 052/863 472

Župni upravitelj: Mirko Vukšić

099 3002545

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
POMER - župa Pohođenja BDM
Pomer bb, 52100 PULA
Župnik: Antun NIžetić s prebivalištem u Premanturi 098/957 2830
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
POREČ - župa Uznesenja BDM
Župna kuća: Eufrazijeva 22, 52440 POREČ 052/431 635
faks 052/423 154
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni upravitelj: Mladen Pranjić
098 753437
 Župni vikar: Boško Čatlak

 099 5161478

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PREMANTURA - župa Sv. Lovre mučenika
Premantura 87, 52100 PULA
Župnik: Antun Nižetić
tel/faks 052/575 136
098/957 2830
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - GOSPA OD MORA - župa BDM
Kupelwieserova 3, 52100 PULA 052/211 393
faks 052/213 597
Upravitelj župe: Goran Levak

0911706576

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PULA - KATEDRALA župa Uznesenja BDM

Kandlerova 27, 52100 PULA
Župnik: Rikard Lekaj

Ž.v. Leonard Škec

tel/faks 052/222 538
098/932 8484
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

0918910494

 
PULA - KRIST SPASITELJ - župa Krista Spasitelja
Creska 7 (Veli Vrh), 52100 PULA
Župnik: Joel Catary
052/534 495

099/597 8712

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PULA - SVETI ANTUN - župa Sv. Antuna Padovanskoga

Varaždinska 2, 52100 PULA

http://www.svetiantunpula.com/

tel/faks 052/216 225

Župnik: o. Diego Deklić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: o. Leopold Mičić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar:o. Mate Trinajstić 091/570 0779
o. Job Mikolić 098/9293 583
 o. Vlado Zahija
 
PULA - SVETI IVAN KRSTITELJ - župa Sv. Ivana Krstitelja
Sv. Ivan, Medulinska 4, 52100 PULA tel/faks 052/506 823
Župnik: o. Đuro Hontić 091/506 6031
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: o. Nikola Rožanković  0989326414
 
PULA - SVETI JOSIP - župa Sv. Josipa
Dinka Vitezića 32, 52100 PULA 052/210 451
052/210 454
faks 052/210 461
Župnik: Ivan Prodan 091/767 9169
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - SVETI PAVAO - župa Sv. Pavla apostola

Josipa Voltića 26, 52100 PULA

http://www.svetipavaopula.hr/

052/391 663
faks 052/393 790

Župnik: Milan Mužina 091/205 7434
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
RABAC - župa Sv. Andrije apostola
Jadranska 4, 52221 RABAC
Župnik: Mirko Vukšić

tel/faks 052/872 529
099 3002 545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

jOva e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

091 5636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
RAČICE - župa Presvetog Trojstva
Račice, 52420 BUZET
Župnik: Josip Mašina s prebivalištem u Vrhu

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
RAKALJ - župa Rođenja BDM
Dalmatinska 20, Rakalj, 52208 KRNICA
Župnik: Graciano Živolić s prebivalištem u Krnici
tel/faks 052/556 032
099/502 4949
 
RAKOTULE - župa Sv. Roka prezbitera
Rakotule 1, 52423 KAROJBA
Župnik: Rudolf Koraca 098/889 559
rudolf.koraca@pu_hnet.hr
 
RAŠA - župa Sv. Barbare djevice i mučenice
Istarska 27, 52223 RAŠA tel/faks 052/874 635
Župnik: Mirko Vukšić s prebivalištem u Gornjem Labinu

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ROČ - župa Sv. Bartolomeja apostola
Roč 27, 52425 ROČ tel/faks 052/ 666 462
Župnik: Josip Mašina

052/661 018

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ROVINJ - župa Sv. Jurja mučenika i Sv. Eufemije djevice i mučenice

Garibaldijeva 1, 52210 ROVINJ

http://www.zuparovinj.hr/

052/815 615
faks 052/841 520
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik: mons. Vilim Grbac
098/421 657

Župni vikar: Zoran Županović

097 7646251

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ROVINJSKO SELO - župa Sv. Antuna opata
Rovinjsko Selo 24, 52210 ROVINJ 052/830 390
faks 052/842 024

Župnik: o. Matija Koren s prebivalištem u Rovinju

 

 098 227300

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SAVUDRIJA - župa Sv. Ivana apostola
Savudrija 11, 52475 SAVUDRIJA
Župnik: Benjamin Petrović
052/759 623
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SKITAČA - župa Sv. Lucije djevice i mučenice
Skitača bb, 52222 KOROMAČNO

Župnik: Blaž Bošnjaković s prebivalištem u Donjem Labinu

Župni vikar: Wojciech Wlazlo

091/788 1094

091/1708981

 
SLUM - župa Sv. Mateja apostola
Slum 1, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SOVINJAK - župa Sv. Jurja mučenika
Sovinjak 9, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
STARI PAZIN - župa Sv. Jurja mučenika

Stari Pazin 9, 52000 PAZIN

http://zupa-stari-pazin.com/
Župnik: Željko Zec

tel/faks 052/622 796
098/254 351
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SUŠNJEVICA - župa Sv. Ivana Krstitelja
52233 SUŠNJEVICA
Župni upravitelj: Mirko Vukšić 099 3002545
Župni vikar: Stipe Breko 

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETA LUCIJA PAZINSKA - župa Sv. Lucije djevice i mučenice
Župnik: Željko Zec s prebivalištem u Starom Pazinu 098/254 351
 
SVETA MARIJA NA KRASU - župa BDM od Milosti
Sv. Marija na Krasu kbr. 12, 52470 UMAG tel/faks 052/684 232
Župnik: Benjamin Petrović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
SVETA NEDELJA LABINSKA - Župa Presvetog Trojstva
Sv. Nedelja 80, 52231 SV. NEDELJA tel/faks052/865 199
Župnik: Mirko Vukšić

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 Župni vikar: Jurica Vekić

Mob. 099/6600750; 0996825993

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. 

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETI IVAN I PAVAO - župa istoimenih svetaca
Župnik: o. Mate Kolak s prebivalištem u Svetom Petru u Šumi  099 311227
Župni vikar: o. Jure Josipović s prebivalištem u Svetom Petru u Šumi  097 6653364
 
SVETI IVAN OD ŠTERNE - župa Sv. Ivana Krstitelja
Majkusi 1, 52463 VIŠNJAN
Župnik: Karol Homieja s prebivalištem u Višnjanu

095/3503697

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETI IVANAC NAD RAŠOM - Župa Bezgrešnog Začeća BDM i Sv. Ivana Krstitelja
Sveti Ivanac 2, 52341 ŽMINJ
Upravitelj župe: Bernard Jurjević s prebivalištem u Barbanu 099/558 6977
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI LOVREČ LABINSKI - Župa Sv. Lovre mučenika
Diminići 2, 52222 KOROMAČNO
Župnik: Blaž Bošnjaković

052/876 091

091/788 1094

Župni vikar: Wojciech Wlazlo  097/6920421
 
SVETI LOVREČ PAZENATIČKI - župa Sv. Martina biskupa
Funtanela 2, 52448 SVETI LOVREČ
Župni upravitelj: Branimir Šapina

091 5057833

 

 
SVETI MARTIN - župa Sv. Martina biskupa
Sv. Martin 23, 52231 SVETA NEDELJA
Župnik: Mirko Vukšić 

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko 

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić  

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić  

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETI MATEJ - CERE - župa Sv. Mateja apostola
Sv. Matej - Cere 3, 52341 ŽMINJ 052/823 740
Upravitelj župe: Bernard Jurjević s prebivalištem u Barbanu 099/558 6977
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI PETAR U ŠUMI - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Župna kuća: 52404 SVETI PETAR U ŠUMI 1 tel/faks052/686 201
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župnik: o. Mate Kolak 099 3112027
Župni vikar: o. Jure Josipović  097 6653364
 
SVETI VITAL (BRIG) - župa Sv. Vitala mučenika
Sv. Vital - Brig 35, 52447 VIŠNJAN
Upravitelj župe: Leonardo Krakan s prebivalištem u Vižinadi 091/7218 685
 
SVETVINČENAT - župa Sv. Vinka mučenika
Svetvinčenat 39, 52342 SVETVINČENAT tel/faks 052/560 004
Župnik: Darko Zgrablić 098/362 888
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ŠIŠAN - nadžupa Sv. Feliksa i Fortunata mučenika
Šišan 201, 52100 PULA
Upravitelj župe: Armando Illich s prebivalištem u Valturi 091/163 4803
 
ŠTERNA - župa Sv. Mihovila arkanđela
Šterna 3, 52428 OPRTALJ

Župnik: Marcin Madej s prebivalištem u Bujama

091/170 8981

Župni vikar: Rafael Villergas Castano

 091 9341222

 
ŠTINJAN - župa Sv. Margarete djevice i mučenice
Sv. Margarite 4, Štinjan, 52100 PULA 052/517 197
Župnik: Rikard Lekaj s prebivalištem u Puli - Katedrala 098/932 8484
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Leonard Škec

 091 8910494

 
ŠUMBER - župa Sv. Ivana i Pavla mučenika
Šumber 100, 52231 SV. NEDELJA
Župnik: Mirko Vukšić

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

 099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
TAR - župa Sv. Martina biskupa
Istarska 16, 52465 TAR 052/443 200
Župnik: Ivan Princ s prebivalištem u Novoj Vasi Porečkoj 098/440 895
 
TINJAN - župa Sv. Šimuna i Jude apostola
Tinjan 26, 52444 TINJAN 052/626 016
052/694 322
faks 052/694 323

Župnik: Mladen Matika

052/622 198

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Mateus babinski De Almeida 098 818601
 
TRIBAN - župa Sv. Jurja mučenika
Triban, 52460 BUJE
Župni upravitelj: Marcin Madej s prebivalištem u Bujama

091/170 8981

Župni vikar: Rafael Villergas Castano   091 9341222
   
TRVIŽ - župa Gospe od Sv. Krunice
Trviž 15, 52000 PAZIN
Župnik: Dariusz Szymanski

098/420 826

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
TUPLJAK - župa Sv. Bartula apostola
Tupljak bb, 52333 PODPIĆAN 052/867 779
Upravitelj župe: Antun Kurelović 091/132 2373
 
UMAG - župa Sv. Peregrina mučenika
Ernesta Miloša 13, 52470 UMAG tel/faks 052/751 437
Župnik: Josip Grbac
098/219 660
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: David Sebastian Castillo Gallardo

091 9898643

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Murine, Šesta ulica 2, 52470 UMAG 052/742 537
Josip Grbac, rektor crkve BDM Žalosne 098/219 660
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VALTURA - župa Sv. Ivana apostola
Valtura 54, 52100 PULA
Župnik: Armando Illich
052/550 069
091/163 4803
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VIŠNJAN - župa Sv. Kvirika i Julite mučenika
Istarska 4, 52463 VIŠNJAN
Župnik: Karol Homieja
052/449 291

095/3503697

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VIŽINADA - župa Sv. Jeronima, crkvenog naučitelja
Breza 38, 52447 VIŽINADA
Upravitelj župe: Leonardo Krakan
052/446 120
091/7218 685
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VODNJAN - župa Sv. Blaža biskupa i mučenika

Svetoga Roka 4, 52215 VODNJAN

http://zupavodnjan.com/
Župni upravitelj: Damir Štifanić

tel/faks 052/511 420
095 9084847

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VRANJA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Vranja, 52434 BOLJUN
Župni upravitelj: Jeronim Jokić s prebivalištem u Boljunu

098/941 8770

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VRH - župa Uznesenja BDM
Vrh 3, 52420 BUZET
Upravitelj župe: Josip Mašina

052/667 230
0959217324

Župni vikar: Vasko Stojkovski 

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VRSAR - župa Sv. Martina biskupa

Gradska vrata 19, 52450 VRSAR
Župnik: Lino Zohil

http://www.zupavrsar.com/

tel/faks 052/441 109
099/421 2255
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ZAMASK - župa Sv. Mihovila arkanđela
Zamask 1, 52000 PAZIN
Župnik: Dariusy Szymanski s prebivalištem u Trvižu

098/420 826

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ZAREČJE - župa Rođenja BDM
Zarečje 5, 52000 PAZIN
Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 091/5979648
Župni vikar: Darko Kovačević s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 099/631 9852
Župni vikar: Mauro Boccadoro s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 099 7480661
 
ZAVRŠJE - župa Rođenja BDM
Završje, 52428 OPRTALJ
Župnik: Antun Jukopila s prebivalištem u Oprtlju 091/521 3134
 
ZRENJ - župa Sv. Jurja mučenika
Zrenj 1, 52428 OPRTALJ
Župni upravitelj: Marcin Madej s prebivalištem u Bujama
052/644 144

091/170 8981

Župni vikar: Rafael Villergas Castano  091 9341222
 
ŽBANDAJ - župa Sv. Ivana i Pavla mučenika
Žbandaj 24, 52440 POREČ
Župni upravitelj: Branimir Šapina
052/460 010

091 5057833

 
ŽMINJ - župa Sv. Mihovila arkanđela
Trg Maršala Tita bb, 52341 ŽMINJ
Župnik: Jordan Rovis
tel/faks 052/846 318
098/334 228

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.