U organizaciji Državnog arhiva u Pazinu, u srijedu 15. prosinca 2021., održano je javno predavanje dr. sc. Elvisa Orbanića i dr. sc. Milana Radoševića „Uloga Svete Stolice u sudskom procesu gortanovcima 1929. godine“.

Krajem 1928. u Bermu je osnovana ćelija Tajne organizacije Borba s ciljem vođenja borbe protiv fašističkog režima, političke represije i nasilne asimilacije Hrvata i Slovenaca koja je provođena u Istri.  Njezini članovi Viktor Baćac, Živko Gortan, Dušan Ladavac, Vjekoslav Ladavac, kojima se naposljetku pridružio i Vladimir Gortan, pokušali su oružanom akcijom zastrašiti i odvratiti birače od izlaska na parlamentarne izbore,  odnosno fašistički plebiscit 24. ožujka 1929., pri čemu je smrtno stradala jedna osoba. Petorica mladića optužena su pred  Specijalnim sudom za zaštitu države te im je suđeno u Puli od 14. do 16. listopada 1929. Zahvaljujući zagrebačkom nadbiskupu i ljubljanskom biskupu te, posebice, papinskom nunciju u Beogradu, Sveta Stolica se zainteresirala za slučaj i poduzela diplomatske korake prema talijanskoj Vladi s ciljem spašavanja optuženih od smrtne kazne.

 1440821

U prvom dijelu predavanja dr. Radošević je na početku ukratko podsjetio na postojanje spomena na Vladimira Gortana, kroz različita obilježja, uz ostalo, njegovo ime još uvijek nosi nekoliko osnovnih škola te tvrtke iz raznih privrednih domena. Pojasnio je širi povijesno politički kontekst perioda u kojem su gortanovci izveli oružanu akciju.  Prigodnom preciznom kartografijom pokazao je točna mjesta u okolici Berma koja su bila poprište zbivanja. Prikazana je i povijesna fotografija mjesta pogibije civilne žrtve koja je stradala tom prigodom. Nakon neuspješnog pokušaja bijega u Kraljevinu Jugoslaviju, 25. svibnja 1929. uhićeno je svih pet pripadnika skupine, od kojih je Vladimir Gortan, s 24 godine, bio najstariji. Istražni zatvor određen im je u Zatvoru Regina Coeli u Rimu, gdje su tada bivali utamničeni politički zatvorenici. Dr. Radošević je iznio mnoge zanimljive detalje o suđenju, kojim je predsjedao sudac Specijalnog fašističkog suda Guido Cristini, a suđenje je održano u zgradi tadašnje Osnovne škole „Giuseppe Giusti“, gdje je danas smješten Učenički dom u Puli. Predavač je napomenuo da su brojni detalji o tome suđenju izneseni u knjizi Vjekoslava Ladavca „Moji zatvori“, objavljenoj posthumno 1983. godine. Na suđenju, koje je trajalo od 14. do 16. listopada, državni tužitelj tražio je smrtnu kaznu za svu petoricu. Dr. Radošević je spomenuo da su branitelji u svojim izlaganjima više veličali fašizam nego iznosili konkretnu obranu. Kao rezultat zamolbe više crkvenih istanci te slijedovnog diplomatskog djelovanja, neposredno pred izricanje presude predsjednik suda primio je telegram zahvaljujući čijem su sadržaju spašena 4 života. Vladimir Gortan je ipak osuđen, jer je to suđenje ujedno bila i politička poruka režima neistomišljenicima.

 1440825

U drugom dijelu predavanja detaljnije o zauzimanju Svete Stolice za pomilovanje Gortana i drugova  govorio je dr. sc. Elvis Orbanić. On je na početku ukratko podsjetio na tadašnje povijesno političke okolnost odnosa Svete Stolice i Kraljevine SHS. Spomenuo je nastojanja tadašnjeg beramskog župnika Josipa Grašića koji se je, u okviru svojih mogućnosti, zauzimao za optužene. Druga svećenička figura koja je imala značajnu ulogu u nastojanjima oko pomilovanja bio je mons. Božo Milanović. On je tada djelovao u Župi sv. Ivana u Trstu, kamo ga je biskup sklonio nakon što je u Istri bio doživio prijetnje i napade. Mons. Milanović je optuženoj skupini slao novčanu pomoć  te je njihove fotografije slao novinskim redakcijama kako bi se za taj slučaj čulo na području Kraljevine Jugoslavije. U nastojanju traženja pomilovanja predavač je istaknuo ulogu beogradskog nuncija Ermenegilda Pelegrinettija koji je 13. listopada 1929. primio tršćanskog odvjetnika, Slovenca Ivana Mariju Čoka koji ga je zamolio za posredovanje Svete Stolice kod  vlade Kraljevine Italije za pomilovanje navedene skupine. Nuncij je je to učinio vrlo brzo, već slijedećeg dana, nakon što je služio misu za petoricu optuženih, istaknuo je dr. Orbanić. Druga ličnost crkvene hijerarhije koja se je zauzela za gortanovce je tadašnji zagrebački nadbiskup Anton Bauer koji je 15. listopada, u jeku suđenja u Puli, poslao brzojav kardinalu državnom tajniku Pietru Gasparriju i to je učinio u ime tadašnje Biskupske konferencije Jugoslavije. Za optuženu skupinu zauzeo se i tadašnji ljubljanski biskup  Anton Bonaventura Jeglič. Nadalje, za gortanovce su se zauzeli zagrebački franjevci sa Svetoga Duha poslavši brzojav izravno papi Piju XI. Papa je preko svog privatnog tajnika Carla Confalonieria odmah djelovao prema Državnom tajništu.

Orbanić je istaknuo da su svi ti dokumenti pohranjeni u Vatikanskom apstolskom arhivu. Na sam dan presude, 16. listopada, u ranim popodnevnim satima, oko sat vremena prije same presude u ime Nuncijature u Rimu, mons. Gustavo Testa išao je na razgovor u talijansko Ministarstvo vanjskih poslova gdje ga je primio Pasquale Sandicchi, opunomoćeni ministar. Testa je prenio dokumentaciju i argumentaciju Svete Stolice kojom moli da se Vlada Kraljevine Italije razumski ponese u slučaju Gortana i drugova, da ne dođe do onoga što su najavljivali fašistički mediji, a to je ubojstvo sve petorice. Sandicchi je obećao da će zamolbu prenijeti svome nadređenome, ministru Dinu Grandiju. Tog 16. listopada, nakon primanja telegrama iz samog vrha talijanske države, čiji je sadržaj promijenio tijek zbivanja, presuda je izrečena. Od 5, 4 života su spašena, a Gortan je strijeljan 17. listopada u ranim jutarnjim satima.

Detaljnije o momentima nakon izvršenja presude nad Gortanom govorio je ponovo dr. Radošević. Dan nakon izvršenja kazne nad Gortanom, 18. listopada, nuncij Francesco Borgongini Duca išao je izravno na sastanak s ministrom i pitao zašto je stradao i taj jedna član, obzirom da je želja Svetoga Oca bila da se svima sačuva život. Ministar vanjskih poslova je rekao da to nije bilo moguće zbog „orijunaškog“ terora u Istri i da je to bila svojevrsna politička poruka svima onima koji bi u budućnost tako nešto pokušavali. Dr. Radošević je istaknuo kako je slučaj Gortan imao veliku svjetsku medijsku pozornost, a interpretiran je, naravno, ovisno o odnosu koji su svjetske države imale prema fašističkom režimu. Bila je to, kako je rekao „najpraćenija istarska tema u svijetu“.

Daljnja nastojanja Svete Stolice za puštanje četvorice zatvorenika koji su bili osuđeni na 30 godina zatvora, događaju se 1938. godine. Iz nuncijature u Beogradu stiže dopis tadašnjem državnom tajniku Eugeniju Pacelliju, koji će kasnije postati papa Pio XII. On je zamolbu proslijedio apostolskom nunciju u Italiji, tu je dužnost tada obnašao Francesco Borgongini Duca. Nuncij se je zauzeo da predmet dođe do ministra vanjskih poslova Galeazza Ciana. Rezultat tih nastojanja je da su četvorca utamničenika puštena iz zatvora u kolovozu 1938. godine.

 1440814

Po završetku predavanja uslijedila je kratka rasprava uz intervente iz publike.

Znanstveni članak na ovu temu je prihvaćen za tisak, a objavljivanje se očekuje početkom naredne godine.

Iako, zbog okolnosti pandemije, uz relativno malobrojnu publiku, ova dva mlada uspješna profesionalna povjesničara iz Zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Puli, tim predavanjem, a napose istraživačkim radom koji je prethodio, pokazali su svoju bravuru; uz takve razine izvrsnosti povjesničara istarska će historiografska scena nesumnjivo na svjetlo dana donijeti nebrojene nove povijesne i arhivske vrijednosti.  

O predavačima

Dr. sc. Elvis Orbanić (Pula, 1978.) diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je na temu Društveni i religiozni život Porečke biskupije "a parte Imperij" u 17. stoljeću. Primjer Pazina, Starog Pazina, Svetog Petra u Šumi i Žminja. Od kolovoza 2007. do siječnja 2019. obnašao je funkciju ravnatelja Državnog arhiva u Pazinu, a od veljače 2019. zaposlen je kao znanstveni suradnik povijest u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. U okviru znanstvenog i stručno djelovanja proučava prostor sjevernog Jadrana, Istre od 16. do početka 19. st., crkvenu i kulturnu povijest u ranom novom vijeku te se bavi objavljivanjem povijesnih vrela ranog novog vijeka. Aktivni je sudionik na mnogobrojnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja crkvene i kulturne povijesti te arhivistike. Autor je mnogobrojnih znanstvenih članaka i nekoliko monografija. Dobitnik je plakete Općine Pićan 2012. godine za doprinos u proučavanju povijesti općinskog središta i Pićanštine te dobitnik stipendija za znanstveno istraživanje u Italiji i Velikoj Britaniji.

Dr. sc. Milan Radošević (Pula, 1983.), znanstveni suradnik, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Puli na temu Socijalna politika  fašizma u Istri 30-ih godina XX. stoljeća. Završio je poslijediplomski doktorski studij hrvatske moderne i suvremene povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskome fakultetu u Zagrebu te doktorirao na temu Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918. – 1940.  Od 2008.  zaposlen je u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. U okviru znanstvenoga i stručnog djelovanja proučava povijest Istre i Kvarnerskog primorja u XX. stoljeću posebno njezinu socijalnu komponentu  s naglaskom na javnozdravstvene procese te političku povijest s naglaskom na antifašizam. Aktivni je sudionik bilateralnih znanstvenoistraživačkih  projekata i voditelj projekta Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog, u sklopu Istarskog povijesnog društva.  Objavio je jednu autorsku i tri uredničke knjige te stotinjak stručnih i znanstvenih radova, osvrta, priopćenja, prikaza, kataloga izložbi.  Bio je vanjskim suradnikom na doktorskim studijima na Sveučilištu u Kopru (Univerza na Primorskem), Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu  u Dubrovniku pri ko-mentoriranju i ocjenjivanju doktorskih radova kandidata.

(G. Krizman)

Samanta Paronić, Župa Barban u 19. st., Srednja Europa, Zagreb, 2021., 418. str.

„Župa Barban u XIX. stoljeću: demografska slika kroz prizmu matičnih knjiga“ naslov je treće monografije povjesničarke dr. sc. Samante Paronić koja je tiskana u izdanju nakladničke kuće Srednja Europa. Predstavljanje je u organizaciji Općine Barban i Katedre Čakavskog sabora Barban održano u petak, 10. prosinca 2021., u Centru za posjetitelje Barban.

            Župnik Župe Barban, vlč. dr. sc. Bernard Jurjević, istaknuo je da je riječ o vrijednoj knjizi koja je nastala kao plod istraživanja čak 25 matičnih knjiga krštenih, vjenčanih i umrlih koje su pohranjene u Državnom arhivu u Pazinu, Matičnom uredu u Puli i Župnom uredu u Barbanu. Autorica je obradila podatke za razdoblje od 1815. do 1900., analiziravši i knjigu Stanja duša iz 1882. koja objedinjuje podatke o svim članovima obitelji barbanske župe. Budući da je riječ o drugoj autoričinoj knjizi u kojoj je iskoristila građu iz župnog arhiva, vlč. Jurjević poziva na daljnje proučavanje bogatog arhivskoga gradiva, ističući nadu u nastanak novih monografija u čijemu će središtu biti upravo barbanska župa.

            Prof. dr. sc. Slaven Bertoša, mentor i recenzent, istaknuo je da se pokretanjem znanstveno-stručnog skupa „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“, koji je u sklopu Memorijala Petra Stankovića proslavio već desetu obljetnicu, pojavila nekolicina mlađih stručnjaka koji su baš u matičnim knjigama vidjeli važno područje svojeg znanstvenog interesa. Među njima Samanta Paronić ima posebno važno mjesto jer je prva odlučila barbanskim maticama posvetiti svoju doktorsku disertaciju, obranjenu 2018. na Sveučilištu u Zadru, a prerađenu i dopunjenu u ovom izdanju.„Djelo je namijenjeno istraživačima istarske povijesti navedenog razdoblja, studentima izbornih predmeta, posebice na Filozofskom fakultetu u Puli, te svim ostalim znatiželjnicima i ljubiteljima bogate barbanske povijesti u novom vijeku. Naglašeno interdisciplinarnog, multidisciplinarnog i transdisciplinarnog pristupa, jasnim jezičnim i stilskim izričajem, preglednim i logičnim izlaganjem činjenica, ova će knjiga zadovoljiti ne samo istraživačku znatiželju čitatelja nego i potaknuti ih nadaljnja razmišljanja“, izjavio je dr. sc. Bertoša.

            Mr. sc. Jakov Jelinčić, arhivski savjetnik i neumorni proučavatelj matičnih knjiga, započeo je izlaganje riječima: „Quod non est in actis, non est in mundo“ (Čega nema u spisima, nema ni u svijetu). Govoreći o važnosti arhivskoga gradiva za povijesna istraživanja, osvrnuo se na autoričin višegodišnji interes za proučavanje građe u Državnom arhivu u Pazinu, ali i u drugim ustanovama poput Matičnog ureda u Puli, Sveučilišne knjižnice u Puli, Centra za povijesna istraživanja u Rovinju i Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Naglasio je da je knjiga opremljena brojnim slikovnim, tabličnim i grafičkim prikazima te sadrži čak više od 1500 bilježaka, što svjedoči o brojnosti korištenih bibliografskih jedinica i izvora, a upravo to bogatstvo potvrđuje njezinu vrijednost.

IMG 40732047e002be9367f3ec899cb51af0 V

            Povjesničar TullioVorano, prof., govorio je o samome sadržaju djela. Matične knjige autorica naziva „glasnicima prošlosti“ te ih promatra i analizira kao „sjecište individualnoga i kolektivnoga, lokalnoga i transregionalnoga“, izlažući podatke o njihovu povijesnom razvoju.Opisuje organizaciju zdravstvenog sustavau Istri u 19. stoljeću te kretanje broja žitelja u istome razdoblju. Iznosi pregled dosadašnjih istraživačkih spoznaja o istarskim demografskim prilikama te čitateljima otvara vrata bogatstvu zanimljivih podataka, donoseći raznolike specifičnosti iz ovih osebujnih povijesnih vrela. Time je dala važan doprinos regionalnoj i nacionalnoj historiografiji, ukazavši i na neophodnost nastavka takvih istraživanja i za mnoga druga mjesta u Istri i izvan nje.

            Na koncu se publici obratila autorica, naglasivši da na Memorijalu Petra Stankovića sudjeluje od 2013., kada se u okviru diplomskog studija pojavilo njezino zanimanje za intenzivnijim proučavanjem građe u arhivima. „Knjiga je pristupačna ne samo znanstvenoj nego i široj javnosti. Čitatelje može potaknuti na daljnja razmišljanja i, nadam se, poslužiti kao putokaz za buduća istraživanja o vlastitim precima, čija se imena i prezimena kriju upravo u matičnim knjigama“, izjavila je dr. sc. Paronić. Zahvalivši na suradnji s raznim osobama i ustanovama, posebnu je zahvalu uputila zadarskom mentoru, pokojnom prof. dr. sc. Mithadu Kozličiću, kojemu je posvetila ovo predstavljanje kao oblik zahvale i lijepe uspomene, izdvojivši jedan od njegovih citata kao nit vodilju u svojim istraživanjima:„Mali ljudi na svojim leđima nosili su cijelu povijest. Razumni povjesničari bave se temeljem, malim temama koje na povijesne procese bacaju svjetlo posve nove kvalitete.“

Stipan Trogrlić

U Motovunu je od 12. do 14. studenog održan međunarodni znanstveni skup posvećen Lepantskoj bitci, kojim je ujedno obilježena 450. obljetnica od te velike kršćanske pobjede kojom je očuvan Zapad kakvoga poznajemo. Skup posvećen toj bitci i njezinim posljedicama održan je u sklopu VIII. Motovunskog kolokvija, i baš u Motovunu, jer se ondje čuva Colleonijev oltarić (pokretni triptih) iz polovice 14. stoljeća, koji je izvorno pripadao akvilejskom patrijarhu, na kojemu se misilo prije bitke, ali i stoga jer je Motovun za tu bitku dao najveći broj veslača od svih tadašnjih mletačkih općina u Istri (čak 80).

U petak 12. studenog održana je svojevrsna pravna uočnica, koja je poslužila pravnoj kontekstualizaciji odnosa među grčko-rimskom pravnom tradicijom i šerijatskim pravom u poimanju ljudskog dostojanstva.

Skup posvećen Lepantskoj bitci okupio je pravnike s petorih pravnih katedri triju hrvatskih pravnih fakulteta, kanonske pravnike, povjesničare, povjesničare umjetnosti i vjeroučitelje koji su prvenstveno raspravljali o uzorcima i općem kontekstu bitke, migracijama stanovništva iz istočnog Sredozemlja prema hrvatskim krajevima, ratovima s Osmanlijama u istočnom Sredozemlju (posebna pažnja pridana je mletačko-osmanlijskim sukobima i interesima), Svetoj ligi, papi Piju V. (liturgija, disciplina, borba), brodovlju i izgradnji brodova (ali i vesla, topova, konopa) posljedicama bitke, štovanju Svete Krunice kojemu je Lepantska bitka dala nemjerljiv podstrek, odrazu Lepantske bitke u umjetnosti i kulturi te, napokon, doprinosu koje su Istra (posebno Motovun sa svojim ljudima i Motovunskom šumom), Sjeverno hrvatsko primorje i Dalmacija dali toj bitci. Kao kuriozitet na skupu je predstavljena Lepantska bitka u nastavi vjeronauka i povijesti u osnovnim školama.

kolokvij3

U subotu 13. studenog, kao dio skupa, priređena je izložba Colleonijeva oltarića koji se zbog svoje vrijednosti, starosti i krhkosti iznimno rijetko izlaže o crkvenim svetkovinama, a ovo je prvi put da je, zahvaljujući Župi Motovun, pogledu javnosti bio dostupan izvan župne crkve svetog Stjepana u Motovunu. Izložbu su otvorili dr. Livio Prodan i odvjetnik Tomislav Sadrić koji su zajedno sa svim sudionicima iscrpno objasnili povijest toga oltarića (nastalog u gotičkom tilu najkasnije polovicom 15. stoljeća u Čedadu) i njegove reljefne prikaze te simobliku. Pružen je o i osvrt na dobru dokumentiranost činjenice da je taj oltarić bio prisutan u Lepantskoj bitci.

Višednevnim skupom u Motovunu na primjeren je način obilježena velika i okrugla godišnjica Lepantske bitke. Ovaj je događaj jedan od rijetkih u 2021. godini kojima se uopće, na bilo kojoj razini (općoj ili partikularnoj), o 450. obljetnici iscrpnije i sustavnije govorilo o tome važnom i duboko simboličkom događaju koji će ostaviti značajne i svekolike učinke na Zapadu, ali također i vrlo izraženo i u hrvatskim krajevima.

Organizatori i podupiratelji skupa su Sveučilište u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Jean Monet Katedra za opću povijest prava i države iz Zagreba, Istarska županija: Upravni odjel za kulturu i zavičajnost, Općina Motovun, Turistička zajednica Općine Motovun, Župa sv. Stjepana prvomučenika u Motovunu, Udruga fotografa Fotovun i Josip Turčinović d.o.o. (Foto i txt: Organizatori)

kolokvij4

Od 1. do 5. rujna 2021. godine u crkvama Porečke i Pulske biksupije održati će se renomirana glazbena manifestacija, Međunarodni orguljski festival Organum Histriae, koji je ove godine došao do svog 22. izdanja.

Program ovogodišnjeg festivala predstavljen je na konferenciji za medije u Bujama 17. kolovoza 2021.  Uz pročelnika Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije prof. Vladimira Torbicu, novinarima su se ispred suorganizatora  Pučkog otvorenog učilišta Buje-Buie, Udruge za promoviranje i očuvanje orguljaške baštine  'Organum Histriae' Pula te Lifestyle-a d.o.o. iz Šišana obratile Elena  Roce, mag. mus. prof. orgulja, umjetnička i organološka voditeljica i producentica, te izvršna producentica i utemeljiteljica projekta prof. Vedrana Koceić. Konferenciji za medije nazočio je i mladi španjolski orguljaš Víctor Manuel  Baena de la Torre, zvijezda promotivnog koncerta pod nazivom „Batalla Imperial“ je održan u srijedu 18.08.2021. u župnoj crkvi Sv.Servula na restauriranim povijesnim orguljama G. Callida iz 1791. godine.

Donosimo koncertni program te priopćenje organizacijskog tima.

KONCERTNI PROGRAM:

18. 8.2021.- SRIJEDA -  20.00

Buje, Župna crkva sv. Servula / Duomo. di S.Servolo

PROMOTIVNI KONCERT

Orgulje G. Callido 1791.

Víctor Manuel  Baena de la Torre,

orgulje / organo (ES/NL)

BATALLA IMPERIAL

***

1. 9. 2021., SRIJEDA - 20.00

Pula, Katedrala Uznesenja Marijina, orgulje Eisenbarth 2001.

KONCERT OTVORENJA

orgulje Eisenbarth 2001.

Festivalski ansambl istarskih mladih glazbenika

'ORGANUM HISTRIAE'

MUSICA AETERNA

 

3. 9. 2021. - PETAK– 20:00

Motovun - Crkva BDM od Servita

Orgulje G. Callido, 1797. / restauracija Premiata Fabbrica Organi F. Zanin 2006.

Mladen Bonomi  i Dubravko Ćepulić Polgar, orgulje (HR)

BLOSSOMING YOUTH

 

4.9.2021.- SUBOTA – 20.00

Pazin- Župna crkva Sv.Nikole, orgulje Brondino Vegezzi-Bossi 1901.

Ursa Ljuban, orgulje  i  Lucija Rašeljka Petrač, flauta (HR)

FLÛTE HARMONIQUE

5. 9.2021. – NEDJELJA – 20:00

Sv. Lovreč Pazenatički - Župna crkva Sv. Martina

Orgulje P. Nakić 1735. / restauracija Premiata Fabbrica Organi F. Zanin 2013.

SVEČANO ZATVARANJE FESTIVALA:

Francesco Di Lernia, orgulje (IT)

 IL VENTO CHE DIVENTA VOCE

 

Orgulje – instrument godine

                U jeku pandemije Njemačka je za ovu, 2021. godinu proglasila orgulje svojim glazbenim instrumentom godine, kao prvome instrumentu s tipkama kojemu je ukazana ta počast! Ta informacija nije značajnije odjeknula u Hrvatskoj, no nama je od velike važnosti jer dijelimo zajedničku  misiju. Orgulje se smatraju kraljicom instrumenata, najveće su od svih glazbenih instrumenata i mogu imitirati gotovo sve instrumente simfonijskog orkestra. Orgulje su najimpozantniji instrument na svijetu: u novije vrijeme i napretkom tehnologije mogu proizvoditi na tisuće različitih zvukova, a svaki se odlikuje drugačijom tonskom visinom (od najdubljih do najviših registara glazbala, čak i onih koje čovjekovo uho ne može percipirati), brzinom, bojom te glasnoćom. UNESCO je od 2017. godine orguljsku glazbu i gradnju orgulja priznao kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Sve su to dovoljni razlozi da se ovaj instrument u svoj svojoj raznolikosti slavi u kontinuitetu, što mi u projektu Organum Histriae i  činimo!

 

Lokacije i instrumenti

                 Ovogodišnji koncertni program odvija se na tri prošlogodišnje i dvije nove lokacije. Naime, kao i lani, oživjeti će orgulje Gaetana Callida iz 1791. godine u prekrasnoj baroknoj župnoj crkvi Sv. Servula u Bujama koje je prije dva desetljeća sjajno restaurirala talijanska tvrtka Brondino Veggezzi-Bossi, zatim orgulje kultnoga graditelja Petra Nakića iz 1735. godine, koje je 2013. restaurirala tvrtka Premiata Fabbrica Organi F. Zanin u župnoj crkvi sv. Martina Sv. Lovreču Pazenatičkom, te zasada najveće funkcionalne istarske orgulje Eisenbarth iz 2001. godine u pulskoj Katedrali Uznesenja Marijina o čijem održavanju, u suradnji s tvrtkom Eisenbarth, redovito brine mr. art Eduard Kancelar, profesor orgulja na Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova u Puli.  

Od dvije nove  festivalske lokacije, Motovun je zapravo naša stara i važna lokacija;  naime u crkvi Blažene Djevice Marije od Servita nalaze se vrijedne orgulje Gaetana Callida iz 1797., iako restaurirane 2006. (Premiata Fabbrica Organi F. Zanin), zbog veoma lošeg stanja pjevališta i planirane kompletne restauracije župne crkve Sv. Stjepana nije bilo moguće vratiti orgulje na originalno mjesto. Zbog toga je instrument montiran na privremenu lokaciju, postavljen u kućište i akustiku koja ne dozvoljava ostvarenje punog potencijala ovih većih 8 – stopnih orgulja. Nažalost, i dan danas, nakon punih petnaest godina nalaze  se na istoj privremenoj lokaciji. Posljednji put gostovali smo u Motovunu sada već davne 2009. godine. Osim povratka na svoje mjesto, ovaj instrument vapi za novom energijom i mladenačkim zanosom koji će mu udahnuti nov život i omogućiti sviralama da zapjevaju svoj slavni pjev, što će ovogodišnji koncert– iako uz mali ograničeni broj  mjesta za publiku zbog   epidemioloških uvjeta i komornih dimenzija same crkve – svakako omogućiti!

Druga ovogodišnja sasvim nova festivalska lokacija je Pazin i to Župna crkva Sv. Nikole u kojoj se nalaze orgulje tvrtke Vegezzi-Bossi iz 1901.godine. Restaurirala ih je 2013. godine Premiata Fabbrica Organi F. Zanin, u solidnom su svirnom stanju, te će naš ovogodišnji koncert, nadamo se, značiti i novu renesansu za ovaj instrument!

Priče o motovunskim, pazinskim, bujskim i brojnim drugim istarskim orguljama zasigurno će biti veoma zanimljive posjetiteljima naših koncerata te svim ljubiteljima baštine, a opširne tekstove o svim festivalskim instrumentima, o orguljama u Istri, svim umjetnicima i programima  može se naći na našoj službenoj internetskoj stranici www.organum-histriae.com.

 

Bogati i raznoliki popratni programi

I ove godine planiramo popratne programe kojima se nastoji popularizirati orguljašku baštinu i podići svijest o potrebi njezine zaštite i obnove, važne i za razvoj kulturnog turizma Istre.

Tako će u edukativnom dijelu maestro Francesco Di Lernia koji je na našem festivalu prvi put gostovao 2000. godine, dan prije koncerta kojim će svečano zatvoriti ovogodišnji MOF OH, upravo na Nakićevim orguljama u Sv. Lovreču Pazenatičkom održati majstorski seminar za grupu mladih orguljaša, kojima će ovo biti jedinstvena prilika da od stručnjaka za renesansnu i baroknu glazbu Italije i južne Njemačke dobiju izravnu poduku i razmijene iskustva o interpretaciji na povijesnim instrumentima.

Nakon prošlogodišnjeg online kviza "Što znate o orguljama i o projektu Organum Histriae?" koji je privukao nemali broj sudionika iz Hrvatske i inozemstva te se pokazao inovativnim,  zabavnim i edukativnim načinom privlačenja nove publike i zaljubljenika u orgulje te poklonika našeg projekta, pripremamo za tajni termin  uoči Festivala održati novi online kviz koji će ovaj puta biti posvećen prošlogodišnjem i ovogodišnjem program, pa savjetujemo pratiteljima na društvenim mrežama da budno prate informacije koje objavljujemo, a tu su za motivaciju i atraktivne nagrade naših partnera.

                Vođeni obilazak župne crkve Svetog Martina te orgulja Petra Nakića iz 1735. godine pod nazivom "Prepoznaj svoj registar i postani orguljaš na pet minuta" realiziran prošle godine pokazao se konceptualno odlično pogođenim.  Sudionici su imali rijetku prigodu  izbliza doživjeti trenutno najvrijednije restaurirane i funkcionalne orgulje u Istri, fotografirati se na pjevalištu uz sviraonik, te uz asistenciju mladih orguljaša Elene Roce i Krešimira Klarića zasvirati odnosno proizvesti zvuk ukoliko nisu glazbeno educirani, mijenjati registre, postavljati pitanja. Ove godine idemo korak dalje – u suradnji sa Turističkim zajednicama Središnje Istre, Motovuna te Colours of Istria, ponudit ćemo gostima uz simboličnu cijenu vođene obilaske orgulja u Svetom Lovreču Pazenatičkom, Motovunu i Bujama.

                I na kraju no ne manje važno – uz već ostvarenu partnersku suradnju sa KAF - Klubom amaterske fotografije Sveti Lovreč čije fotografije povijesnih orgulja krase našu internetsku stranicu i društvene mreže, koju smo ove godine na sličan način proširili i na Udrugu fotografa Fotovun, nova komplementarna suradnja s Udrugom za poticanje stvaralaštva Art studio Pula toliko je nadahnula njihove članove da je urodila brojnim autorskim radovima, te će se Udruga predstaviti prigodnom izložbom 'Zvuci zemlje' u Galeriji Placa u Svetom Lovreču. Izložba donosi 20-ak radova u keramici koji su nastali proteklih mjeseci u njihovoj radionici u Puli. Riječ je o njihovom specifičnom viđenju, ne samo orgulja kao instrumenta, već čitavog Festivala. Izložba se otvara 22. kolovoza u 20 sati i moći će se razgledati do 5. rujna, a uključuje i osebujan autorski suvenir – stilizirane keramičke orguljice  koje ćemo pokloniti izvođačima. Plakat izložbe izradila je članica Udruge Art Studio, Gordana Brborović.

    

Zahvale upućujemo:

Ministarstvu kulture i medija, Upravnom odjelu za kulturu i zavičajnost Istarske županije, Talijanskom kulturnom institutu u Zagrebu, agenciji Acción Cultural Española (AC/E) - Programu za internacionalizaciju španjolske kulture/Programme for the Internationalisation of Spanish Culture (PICE), gradovima Pula, Pazin i Buje, Općini Sveti Lovreč Pazenatički, tvrtki Zanin Organi kao službenom orguljaru,  Erste banci, Klubu amaterske fotografije KAF Sveti Lovreč, Udruzi fotografa Fotovun, Hotelu i restoranu La Parenzana kao službenom hotelu, tiskovnom pokrovitelju Glasu Istre, radijskom pokrovitelju Radiju Maestral, tvrtki Aromara i Vinariji Rossi čije će vrhunske proizvode naši gosti ponijeti kao uspomenu.               

Osobito se zahvaljujemo Porečkoj i Pulskoj biskupiji, Katedrali Pula - Župi uznesenja Marijina, Župi Sv. Servula Buje, Župi Sv. Martina biskupa u Svetom Lovreču Pazenatičkom, Župi Sv. Nikole u Pazinu te Župi Sv. Stjepana prvomučenika u Motovunu.  

 

Upute posjetiteljima: 

Glavni festivalski program vodi nas od 1. do 5. rujna kroz nekoliko fantastičnih lokacija. Tako ćemo Festival otvoriti u pulskoj Katedrali uznesenja Blažene djevice Marije uz orgulje Eisenbarth iz 2001.godine programom Musica Aeterna našeg lani osnovanog Ansambla mladih istarskih glazbenika Organum HistriaePozivamo vas da svoja mjesta rezervirate na vrijeme na 098/335 416 ili popunite rezervacijski obrazac na https://www.google.com/url?q=https://www.organum-histriae.com/hr/program/&source=gmail&ust=1630421251748000&usg=AFQjCNGrAtHso2fsDQxRaWRjK11q3IgeOw">https://www.organum-histriae.com/hr/program/ za svaku osobu/događaj.

 

Međunarodni orguljski festival Organum Histriae se odvija u okviru dugoročnog intersektorskog projekta zaštite, obnove i revitalizacije orgulja i orguljske glazbe u Istri ORGANUM HISTRIAE (ex DANI ORGULJA U ISTRI),  s tendencijom partnerskog širenja na područje Slovenije i sjeverne Italije, bogato nasljeđem ove “baštine koja se sluša” slične povijesno-umjetničke tradicije. S obzirom na dugogodišnje djelovanje, u trećem desetljeću projekta, približavajući se srebrnoj obljetnici  koju ćemo obilježiti 2024. godine, nije na odmet podsjetiti kako smo u proteklom razdoblju konzistentno slijedili našu misiju – VRATITI ORGULJAMA PRIJESTOLJE KRALJICE INSTRUMENATA I REINTERPRETIRATI GA U SUVREMENOSTI -  te kroz razne inicijative oživljavali, izučavali i popularizirali vrijednu istarsku orguljsku baštinu. Želimo istaknuti da s većinom navedenoga, unatoč neizvjesnim epidemiološkim okolnostima koje vode čestim promjenama smjernica za organizatore događanja,  nastavljamo   i ove godine.

Kratak pogled u prošlost:

  • Od utemeljenja projekta, 1998. godine do danas (uz pauzu 2018. i 2019. godine) održano je čak 126 koncerata u čak 19 istarskih mjesta i gradova (Umag, Pula, Buje, Završje, Sv. Petar u Šumi, Pićan, Brtonigla, Novigrad, Dajla, Svetvinčenat, Motovun, Barban, Kanfanar, Grožnjan, Rovinj, Žminj, Oprtalj, Labin, Poreč), te u nekoliko slovenskih i talijanskih mjesta na istarskom poluotoku.
  • Ostvareno je 7 izložbi posvećenih orguljarstvu, te likovnih i dizajnerskih izložbi nadahnutih orguljama
  • U razdoblju od 1998. do 2006. godine uz veliku stručnu organološku pomoć Božidara Grge, prerano preminulog 2019. godine, u okviru projekta organizirali smo više međunarodnih okruglih stolova i simpozija, ponajviše o jednom od najvažnijih graditelja orgulja u svjetskim razmjerima, Petru Nakiću i njegovoj Mletačko-Dalmatinskoj graditeljskoj školi, te nekoliko međunarodnih okruglih stolova na temu teritorijalnih potencijala Istre u kulturnom turizmu, s naglaskom na revitalizaciju orguljske baštine, sve u nastojanju da se pokrenu i zažive Istarske staze orgulja. Organizirali smo seminare i za župne urede u Porečkoj i Pulskoj Biskupiji, ne bismo li potaknuli razvoj orgulja kao kulturno-turističkog resursa do kulturno-turističke atrakcije, a koji i danas predstavlja jedan od naših prioritetnih izazova, a prošle godine i Okrugli stol o orguljama i orguljašima  te njihovoj budućnosti u Porečkoj i Pulskoj biskupiji.
  • Prije dva desetljeća u suradnji Lifestyle d.o.o. i pazinske književno-kulturne udruge »Jules Verne klub« objavljeno je naše književno izdanje Gospodin Dis i i gospođica Es, božićna bajka za mlade genijalnog autora Julesa Vernea, kojim smo dali svoj doprinos popularizaciji orgulja i orguljske glazbe. U scensko uprizorenje ove prekrasne knjige koja se i danas može naći u svim knjižnicama u Hrvatskoj, u 2021. godini proglašenoj Godinom čitanja  usmjerili smo važan dio koprodukcijskih aktivnosti.
  • U okviru našeg projekta mladi orguljaši i drugi glazbenici imali su priliku učiti od vrhunskih majstora kroz desetak seminara orguljske interpretacije eminentnih europskih orguljaša te nastupati na našem Festivalu. Seminare smo organizirali i za župne urede u Porečkoj i Pulskoj Biskupiji, ne bismo li potaknuli razvoj orgulja kao kulturno-turističkog resursa do kulturno-turističke atrakcije, a koji i danas predstavlja jedan od naših prioritetnih izazova.
  • U festivalskim koncertnim programima MOF OH, uz najviše zastupljenu sakralnu i klasičnu glazbu za orgulje, improvizacije te komorne sastave s orguljama, bili su zastupljeni i drugi žanrovi, uvijek primjereni sakralnim prostorima.
  • Jednim od najviših dosadašnjih dostignuća projekta smatramo dva održana bienalna Međunarodno orguljaško natjecanje Andrija Motovunjanin/Andrea Antico da Montona uz ugledni međunarodni ocjenjivački sud. Čim situacija s pandemijom dopusti međunarodna putovanja bez ograničenja i neizvjesnosti, planiramo nastaviti s organizacijom Natjecanja.

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.