U suizdanju Porečke i Pulske biskupije te nakladničke kuće Josip Turčinović iz Pazina u studenom 2019. objavljen je vrijedan zbornik radova posvećen monsinjoru biskupu Nežiću te njegovu djelovanju u Istri tijekom sudbinski važnih desetljeća njezine moderne povijesti, od 1947. do 1984. godine.

Okosnicu toga zbornika prvotno čini život i djelovanje Dragutina Nežića u Istri u teškim i krajnje neizvjesnim poslijeratnim vremenima, zatim Pazinska apostolska administratura kao svojevrsni provizorij u ovdašnjoj crkvenoj organizaciji te, napokon, papinska bula Prioribus saeculi kojom je 1977. godine, po prvi put u povijesti u crkveno-upravnom smislu Istra objedinjena u cjelini – Porečku i Pulsku biskupiju. Važnost te bule naglašava se i u grafičkoj opremi knjige jer se ona donosi na omotu, ali i u lijepoj i jasno čitljivoj pojavnosti na predlistu i zalistu publikacije.

U sadržajnomu smislu knjiga ima dva dijela, prvi koji je posvećen pravnim, povijesnim i crkvenim prilikama te okolnostima u Istri od Drugoga svjetskoga rata naovamo i koji predstavlja važan doprinos kako historiografiji XX. stoljeća u Istri, ali još više razumijevanju iznimno složenih te nadasve osjetljivih političkih, međunarodnopravnih i crkveno-pravnih događaja tijekom razgraničenja između Jugoslavije i Italije. U ovome se dijelu na poseban način sagledava povijesna uloga istarskog svećenstva, a razmatranja autora započinju čak i prije Drugoga svjetskoga rata, počevši od 30-ih godina XIX. stoljeća, preporodnih stremljena i poznate papinske bule Locum beati Petri. Drugi dio knjige, u koji čitatelja uvode kontekstualna razmatranja prvoga dijela, posvećen je Dragutinu Nežiću, najprije kao administratoru, a zatim kao prvome biskupu ujedinjene istarske Crkve. Taj dio prati njegov život od zagrebačkoga razdoblja preko doprinosa i zasluga na različitim područjima (političkom, crkvenom, kulturnom i dr.). Uvodnik knjizi napisao mons. dr. Dražen Kutleša, porečki i pulski biskup, a zaključak mons. Ivan Milovan, porečki i pulski biskup u miru, dok je na kraju knjige objavljen izvorni tekst koji je napisao i 1988. godine objavio te kasnije rukopisno nadopunio sâm mons. Dragutin Nežić, a koji je naslovljen „Od Apostolske administrature u Pazinu do jedinstvene biskupije u Poreču 1947. – 1978.“ Takav Nežićev nadopunjeni tekst po prvi se puta objavljuje u tom zborniku i predstavlja veliku novost, a ponajbolje te „iz prve ruke“ donosi promišljanja biskupa Nežića o tome ključnome razdoblju istarske povijesti.

Autori zbornika su vrsni službenici Crkve, pravnici (civilni i kanonski), povjesničari, teolozi, arhivisti i dr., a među njima zastupljen je znatan broj ljudi koji su mons. Nežića osobno poznavali i s njime njegovali prijateljske odnose, ali i one kolegijalne, profesionalne, hijerarhijske i sl. Stoga su zapisi u ovome zborniku ne samo vrijedni stručni i znanstveni doprinosi, nego i neposredna svjedočanstva koja autentično pružaju uvid u svu složenost toga vremena i Nežićeve osobe te njezine uloge u političkim i crkvenim procesima toga doba. Urednici zbornika su mons. Sergije Jelenić, kanonist mr. iur. can. Ilija Jakovljević te civilni pravnik izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić, a knjiga ima međunarodnu recenziju. Ovim izdanjem uspostavljena je i nova nakladnička cjelina Histria Christiana historico-iuridica u sklopu koje se ubrzo očekuju i nova važna izdanja za razumijevanje XX. stoljeća u Istri te uloge Crkve i njezina svećenstva.

Osim novih saznanja, neposredna uvida u navedene teme te rezultata izvornih istraživanja, ovaj zbornik radova vrijedan je jer na jednome mjestu te cjelovito i bez zadrške okuplja relevantne i vjerodostojne podatke o djelovanju biskupa Nežića u Istri, ali i o slabije poznatoj i namjerno prešućivanoj sudbinskoj ulozi Crkve u Istri razdoblju od 1947. do 1983. godine. Ovaj je zbornik i svojevrstan, ali uvijek aktualan memento na biskupa Nežića i na poseban način dano priznanje tome strancu (rodom iz Jaske) koji je svojim upornim i predanim djelovanjem u vrlo teškim i osjetljivim prijelomnim vremenima u Istri zadužio i Republiku Hrvatsku, i istarsku Crkvu, ali i sve nas koji danas baštinimo plodove njegovih težnji i promišljanja.

Zbornik radova nastao je slijedom  znanstvenog skupa posvećenog 70. obljetnici uspostave Apostolske administrature u Pazinu, 40. obljetnici ujedinjenja Crkve u Istri te mons. Dragutinu Nežiću, prvom biskupu ujedinjene Istarske crkve. Skupu, koji je održan 20. listopada 2017. godine, u Auli magni Pazinskog kolegija, uz brojnu publiku, prisustvovao je velik broj sveučilišnih profesora, znanstvenika, stručnjaka, povjesničara, pravnika, kulturologa, svećenika, redovnika i predstavnika crkvene i civilne vlasti.

Ovo je vrsno djelo prezbiteriju Porečke i Pulske biskupije predstavljeno na redovitom susretu u Pazinskom kolegiju neposredno prije blagdana sv. Maura, 18. studenog 2019. godine, a predstavili su ga izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić  i mr. iur. can. Ilija Jakovljević. (Tiskovni ured PPB)

 

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.