BISKUPSKI ORDINARIJAT

 

 Apostolski upravitelj Porečke i Pulske biskupije                                                                                          

Mons. Dražen Kutleša, nadbiskup                                                                                            

                                              

Biskupski ordinarijat

Dobrilina 3, 52440 Poreč                                                                        

                                                                                                

Generalni vikar

Mons. Vilim Grbac                                                                               

 

Kancelar

Sergije Jelenić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ekonomat                                                                                                            

Sergije Jelenić,  v. d. ekonom                                                                 

                                                                                                     

Biskupijska ustanova za uzdržavanje klera – BUUK                                         

Milan Zgrablić                                                   

Mladen Pranjićpomoćnik                                                                                

                                                                                                                           

Biskupijski arhiv

Branka Poropat, arhivar                                                                                  

    

Povrat imovine

Ilija Jakovljević, povjerenik

Jordan Matković

 

Katehetski ured                         

Maksimilijan Buždon, predstojnik                                                                                     

Sergije Jelenić, tajnik                                                                                  

    

Interdijecezanski ženidbeni sud I. stupnja u Rijeci

Ilija Jakovljević, pridodani sudski vikar

 

Ured za obitelj

Mladen Pranjić, predstojnik                                                                                       

Patricija Radošić- Šabalja, stručni suradnik                                                    

Savjetovalište Pazin - Tomislav Vurusić, stručni suradnik                                                                                                                                 

 

Tiskovni ured

Gordana Krizman, voditelj

 

BISKUPIJSKA VIJEĆA

 

Zbor savjetnika(1. 3. 2013. – 1. 3. 2018.)

Vilim Grbac                                 

Sergije Jelenić

Milan Zgrablić

Joško Listeš

Jordan Rovis

Luka Pranjić

 

Svećeničko vijeće(1. 3. 2013. – 1. 3. 2018.)

Mons. Dražen Kutleša, nadbiskup, predsjednik

Izabrani članovi (kan. 497,1°):

Ivan Štoković, buzetski

Dragutin Petrović, labinski

Euzebije Josip Knežević, pazinski

Anto Stjepanović, pićanski

Ivan Butković, porečki

Ivan Prodan, pulski

Darko Zgrablić, rovinjsko-kanfanarski

Josip Grbac, umaško-oprtaljski

Hrvoje Okadar, vodnjanski

 

Članovi po obavljanju službe(kan.497, 2°):

Vilim Grbac, generalni vikar

Sergije Jelenić, kancelar, v. d. ekonom

 

Članovi imenovani slobodno od dijecezanskog biskupa(497,2°):

Jordan Rovis, župnik u Žminju

Joško Listeš, župnik Velik Vrh – Pula

Alejandro Castillo, ravnatelj Pazinskog kolegija

Milan Zgrablić, župnik u Poreču

Luka Pranjić, župnik u Novigradu                                 

 

 Ekonomsko vijeće (1. 3. 2013. – 1. 3. 2018.)

Marli Gonan Božac - Marčana

Sandra Krtalić - Pula

Gosp. Marino Golub - Beram

Jordan Matković - Poreč

Jordan Rovis - Žminj

Ekonom Biskupije

Ravnatelj BUUK-a

 

BUUK - Biskupijska ustanova za uzdržavanje klera

 i drugih crkvenih službenika (10. 3. 2014. – 10. 3. 2019.)

Milan Zgrablić, ravnatelj

 

Upravno vijeće BUUK-a (10. 3. 2014. – 10. 3. 2019.)

Vilim Grbac

Sergije Jelenić

Rikard Lekaj

Vladimir Brizić

 

 Katehetsko vijeće

Maksilijan Buždon, pročelnik

Sergije Jelenić, tajnik

Dalibor Pilekić, buzetski dekanat

Hrvoje Bolfan, labinski dekanat 

Anamarija Kurelović, pazinski dekanat

Loreta Rabar, pićanski dekanat

Sergije Jelenić, porečki dekanat

Domagoj Matković, pulski dekanat

Slavko Šimokov Vukmanov, rovinjsko-kanfanarski dekanat

Luka Pranjić, umaško-oprtaljski dekanat

Hrvoje Okadar, vodnjanski dekanat

Dalibor Pilekić, povjerenik za predškolske ustanove

    

 Vijeće za duhovna zvanja, ministrante i pastoral mladih (11. 9. 2014. –11. 9. 2019.)

Rikard Lekaj, pročelnik

Dalibor Pilekić

Maksimilijan Ferlin

Tomislav Hrstić

 Bojan Rizvan

Roko Smokrović

 

 Vijeće za pastoral obitelji i duhovnost laika(30. 9. 2014. – 30. 9. 2019.)

Milivoj Koren, pročelnik

Rikard Lekaj,

Euzebije Knežević,

Dorijana Ujčić,

Sanja Ukotić,

Boris Uhač,

Elvis Kodelija.

 

 Vijeće za liturgiju i crkvenu glazbu(11. 9. 2014. – 11. 9. 2019.)

Milan Zgrablić, pročelnik

Rudolf Koraca

Matika Mladen

Rikard Lekaj

Nikola Mladineo

 

Vijeće za crkvenu umjetnost i graditeljstvo(11. 9. 2014. – 11. 9. 2019.)

Željko Zec, pročelnik

Ante Jukopila

Radomir Popović

Leandar Hek

Maksimilijan Ferlin

 

 Vijeće za crkvene arhive i knjižnice (11. 9. 2014. –  11. 9. 2019.)

Sergije Jelenić, pročelnik

Mladen Milohanić

Jakov Jelinčić

Branka Poropat

 

 Vijeće za promicanje kulta bl. Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia

Vilim Grbac, generalni vikar, pročelnik

Ilija Jakovljević, vicepostulator,

Milan Zgrablić,predstojnik vijeća za liturgiju,

Rikard Lekaj, predstojnik vijeća za duhovna zvanja,

Dalibor Pilekić, župnik župe Lanišće,

Darko Zgrablić, župnik župe Svetvinčenat,

Miroslaw Paraniak, župnik župe Krasica.     

 

 Pastoralno vijeće Porečke i Pulske biskupije(4. 10. 2011.- 4. 10 2015.)                    

Mons. Dražen Kutleša, biskup, predsjednik

 

Članovi: svećenici-redovnici

Vilim Grbac, Pula

Sergije Jelenić, Poreč

Milan Mužina, Pula

Milan Zgrablić, Poreč

o. Đuro Hontić, Pula

Željko Zec, Stari Pazin

s. Branimira Salomon, Pazinski Novaki

Rikard Lekaj, Pula

Hector Bernardez Germade, Novigrad

 

 

Laici – predstavnici dekanata         

     Violeta Miletić, Sveta Nedelja                                        

     Marino Golub, Beram

     Anton Kliman, Vodnjan

     Ivan Jurković, Pula

     Vladimir Smoković, Pićan

     Elia Mušković, Novigrad

     Alfio Barbieri, Rovinj

     Ankica Tutiš, Poreč 

     Eda Krulčić, Roč

 

Laici imenovani od biskupa:

Klara Marić, Kanfanar

Marli Gonan Božac, Marčana

Sandra Krtalić, Pula

Ivan Milotić, Pazin

 

     

 

 

DELEGATI-REFERENTI

 

Povjerenstvo za orgulje (povijesne i spomeničke)

Mladen Juvenal Milohanić, referent                                                                    

 

Delegat za pastoral turista

Marijan Jelenić

 

Delegat za pastoral pomoraca

Milan Mužina                                                                                                       

 

Biskupijski ravnatelj Papinskih misijskih  djela

Mirko Vukšić                                                                                                      

 

Kapelan pulske bolnice                                 

o. Đuro Vuradin                                                                                                 

 

Duhovni asistent zatvorenika                                               

Milan Mužina                          

 

Kapelan  studenata                                                                                                         

Uspon Sv. Franje 5, 52100 Pula

o. Đuro Vuradin                                                                                          

 

Povjerenik za redovnice

o. Đuro Hontić                                                                              

                 

 Povjerenik za ekumenizam

Milan Mužina                                                      

                                                                       

 Povjerenik za Popis žrtava II. svjetskog rata i poraća

Ilija Jakovljević

 

 

 

 

 

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.