DEKANATI I DEKANI

I. BUZETSKI DEKANAT (župa 15, svećenika 4)

Roč 27 52425 ROČ

Dekan: Dalibor Pilekić

II. LABINSKI DEKANAT (župa 16, svećenika 8)

1. Maja 3, 52220 LABIN

Dekan: Mirko Vukšić

III. PAZINSKI DEKANAT (župa: 21, svećenika 14)

Antuna Kalca 2, 52000 PAZIN

Dekan: Mladen Matika

IV. PIĆANSKI DEKANAT (župa 11, svećenika 6)

Pićan 7, 52332 PIĆAN

Dekan: Marijan Pamić

V. POREČKI DEKANAT (župa 17, svećenika 11)

Eufrazijeva 22, 52440 POREČ

Dekan: 

VI. PULSKI DEKANAT (župa 16, svećenika 16)

Voltićeva 26, 52100 PULA

Dekan: Milan Mužina

VII. ROVINJSKO-KANFANARSKI DEKANAT (župa 5, svećenika 6)

Garibaldijeva 1, 52210 ROVINJ

Dekan: mons. Vilim Grbac

VIII. UMAŠKO-OPRTALJSKI DEKANAT (župa 23, svećenika 10)

Silvio Vardabasso 27, 52460 BUJE

Dekan: Josip Grbac

IX. VODNJANSKI DEKANAT (župa 10, svećenika 6)

Dalmatinska 20, Rakalj, 52208 KRNICA

Dekan: Ilija Jakovljević

 

ŽUPE POREČKE I PULSKE BISKUPIJE

BAČVA - župa Sv. Jakova apostola

Bačva 1, 52463 VIŠNJAN

Župnik: Karol Homieja s prebivalištem u Višnjanu

095/3503697

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BADERNA - župa Rođenja BDM

Baderna 29, 52445 BADERNA

Župnik: Ivan Kramar

tel/faks052/462 020

091/566 5310

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BALE - župa Pohođenja BDM

Trg Tomaso Bembo 7, 52211 BALE

Župnik: Joško Listeš

tel/faks 052/824 080

099/597 8712

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BARBAN - župa Sv. Nikole biskupa

Barban 62, 52207 BARBAN

Župnik: Bernard Jurjević

052/567 173

099/558 6977

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BERAM - župa Sv. Martina biskupa

Beram bb, 52000 PAZIN

Župnik: Mladen Matika s prebivalištem u Pazinu

Župni vikar: Matteus Babinski De Almeida

052/622 198

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 098 818601

 

BOLJUN - župa Sv. Jurja mučenika

Boljun 1, 52434 BOLJUN

Župni upravitelj: Jeronim Jokić

052/631 037

098/941 8770

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BORUT - župa Sv. Mihovila arkanđela

Borut 1, 52402 CEROVLJE

Župni upravitelj: Janez Barborič

 

tel/faks 052/684 228

099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 

BRDA - župa Sv. Jakova apostola

Brdo 14, 52426 MOMJAN

Župnik: Miroslav Paraniak

052/776 126

099/242 1881

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli., Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BRDO - župa Sv. Jurja mučenika

Brdo, 52232 KRŠAN

Upravitelj župe: Josip Peteh

091/595 3867

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BREST - župa Presvetog Trojstva

Brest 1, 52420 BUZET

Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu

098/264 678

Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BRTONIGLA - župa Sv. Zenona, biskupa

Trg Sv. Zenona 3, 52474 BRTONIGLA

Župnik: Željko Rajčić

tel/faks052/774 116

091/5243 248

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BUJE - župa Sv. Servula mučenika

Silvio Vardabasso 27, 52460 BUJE

Upravitelj župe: Marcin Madej

                                                          

tel/faks 052/773 230

091/170 8981

Župni vikar: Raffael Villergas Castano

0919341222

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

BUZET - župa Marijina Uznesenja

Petra Flega 1, 52420 BUZET

Župnik: Mario Žmak

Ivana Sancina 6, 52420 BUZET

tel/faks 052/662 679

098/264 678

052/662 340

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

CEROVLJE - župa Uznesenja BDM

52402 CEROVLJE 35

Župni upravitelj: Janez Barborič

 

tel/faks 052/684 228

099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 

ČEPIĆ - župa Presvetog Trojstva

Čepić 29, 52232 KRŠAN

Upravitelj župe: Josip Peteh s prebivalištem u Kršanu

052/867 838

091/595 3867

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

ČRNICA - župa Sv. Roka

Črnica 3, 52420 BUZET

Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu

098/264 678

Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

DAJLA - župa Sv. Ivana Krstitelja

Dajla, 52466 NOVIGRAD

Župnik: Maksimilijan Buždon s prebiv. u Novigradu

095/8375603

 

DOLENJA VAS - župa Svetog Martina biskupa

Dolenja Vas 19, 52426 LUPOGLAV

Župni upravitelj: Jeronim Jokić s prebivalištem u Boljunu

052/685 265

098/941 8770

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

DRAGUĆ - župa Svetog Križa

Draguć 36, 52402 CEROVLJE

Župnik: Josip Mašina s prebivalištem u Roču

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

FAŽANA - nadžupa Sv. Kuzme i Damjana mučenika

Župni trg 4, 52212 FAŽANA

http://zupa-fazana.com/

tel/faks 052/521 097

Župnik: Ilija Jakovljević

099/285 6570

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Mons. Ivan Milovan, biskup u miru

052/521 799

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

 
 

FILIPANA – župa Sv. Filipa i Jakova apostola

52206 MARČANA

Župnik: Geremia Massa s prebivalištem u Hreljićima

099/3334788

098/414 313

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

FUNTANA - župa Sv. Bernarda prezbitera

Antice Gašparini 27, 52452 FUNTANA

tel/faks 052/441 095

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik: Ivan Butković

091/460 0100
 

FUŠKULIN - župa Sv. Roka prezbitera

Fuškulin, 52440 POREČ

Župnik: Ivan Butković s prebivalištem u Funtani

091/460 0100
 

GALIŽANA - nadžupa Sv. Roka prezbitera

Galižana 207, 52216 GALIŽANA

Župnik: Vladimir Brizić

052/511 479

091/2635074

 

GOLOGORICA - župa Sv. Petra i Pavla apostola

Gologorica 7, 52402 CEROVLJE

Župni upravitelj: Janez Barborič

 

 

052/684 279

099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić

091 5175612

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

GRAČIŠĆE - župa Sv. Vida i drugova mučenika

Gračišće 1, 52403 GRAČIŠĆE

052/687 115

Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

 

091/597 9648

 

Župni vikar: Darko Kovačević 099 6319852
Župni vikar: Mauro Boccadoro  099 7480661
 

GRADINA - župa Sv. Andrije apostola

Gradina, 52450 VRSAR

Župnik: Lino Zohil s prebivalištem u Vrsaru

099/421 2255
 

GRDOSELO - župa Gospe od Zdravlja

Grdoselo 8, 52000 PAZIN

052/682 222

Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

091/597 9648

Župni vikar: Darko Kovačević s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

099/6319852
 

GRIMALDA - župa Sv. Jurja mučenika

Grimalda 1, 52402 CEROVLJE

Župni upravitelj: Janez Barborič

 099 8214325
Župni vikar: Zoran Cetinić  091 5175612
 

GROŽNJAN - župa Sv. Vida, Modesta i Krescencije, mučenici

52429 GROŽNJAN, Obzidna 2

tel/faks 052/776 126

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik: Miroslaw Paraniak

099/242 1881

 miroslaw.paraniak.gmail.com

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

HRELJIĆI - župa Gospe od Zdravlja

Hreljići 11, 52207 BARBAN

Župnik: Geremia Massa

052/580 557

099 3334788; 

098/414 313

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

HUM - župa Sv. Jeronima prezbitera

Hum 11, 52425 ROČ

Župnik: Josip Mašina s prebivalištem u Roču

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

JURŠIĆI - župa Sv. Franje Asiškog

Juršići 7, 52215 SVETVINČENAT

Župnik: Darko Zgrablić s prebivalištem u Svetvinčentu

098/362 888
 

KALDIR - župa Sv. Ivana Krstitelja

Kaldir 1, 52424 MOTOVUN

Župnik: Izidor Sekicki s prebivalištem u Motovunu

091/720 5520
 

KANFANAR - župa Sv. Silvestra pape

Dvigradska 10, 52352 KANFANAR

Župnik: Joško Listeš

tel/faks 052/825 115

099/597 8712

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

KAROJBA - župa Svih Svetih

Karojba 50/a, 52423 KAROJBA

Župnik: Rudolf Koraca

tel/faks 052/683 158

098/889 559

rudolf.koraca@pu_hnet.hr

 

KAŠĆERGA - župa Sv. Marka evanđelista

Kašćerga 22, 52000 PAZIN

Župnik: Dariusz Szymanski s prebivalištem u Trvižu

098/420 826

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

KAŠTEL - župa Sv. Sabe opata

Kaštel 15, 52460 BUJE

Župnik: Benjamin Petrović

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 

KAŠTELIR - župa Sv. Kuzme i Damjana mučenika

Kaštelir 67, 52464 KAŠTELIR

Župni upravitelj: Želimir Bagavac 

052/455 084

098/726 993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

KOSTANJICA - župa Sv. Petra i Pavla apostola

Kostanjica 35, 52429 GROŽNJAN

Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem u Grožnjanu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KOŽLJAK - župa Sv. Hadrijana mučenika
Kožljak, 52232 KRŠAN
Župni upravitelj: Mirko Vukšić 099 3002545
Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
KRASICA - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Krasica 1, 52460 BUJE
Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem u Sv. Mariji na Krasu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
KRBUNE - župa Sv. Ivana Krstitelja
Krbune, 52333 PODPIĆAN

Župni upravitelj: Janez Barborič

 099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 
KRINGA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Kringa 26, 52444 TINJAN
Župnik: Stipan Bošnjak
052/686 810
098/166-3646
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRNICA - MUTVORAN - župa Sv. Marije Magdalene pokornice
Krnica 81, 52208 KRNICA
Župnik: Graciano Živolić
052/556 329
099/502 4949
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRŠAN - župa Sv. Antuna opata
Kršan 14, 52232 KRŠAN
Upravitelj župe: Josip Peteh
091/595 3867
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRŠETE - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Kršete 37, 52474 BRTONIGLA
Župnik: Carlos Arturo Fonseca Farfan s prebivalištem u Kršetama
tel/faks052/743 493

099/693 3721

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LABIN DONJI - župa Gospe Fatimske
Zelenice 12, 52220 LABIN
Župnik: Blaž Bošnjaković 091/788 1094
Župni vikar: Wojciech Wlazlo  097/6920421
 
LABIN GORNJI - župa Rođenja BDM
1. Maja 3, 52220 LABIN
Župnik: Mirko Vukšić
052/852 482
faks 052/ 852 245

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LABIN MARCILNICA - Župa Presvetog Srca Isusova
Matije Vlačića II/13, Marcilnica, 52220 LABIN
Župnik: Blaž Bošnjaković s prebivalištem u Donjem Labinu
052/857 302
091/788 1094
Župni vikar: Wojciech Wlazlo

  097/6920421

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LABINCI - župa Sv. Ivana Krstitelja
Labinci, 52464 KAŠTELIR
Župnik: Želimir Bagavac s prebivalištem u Kašteliru 098/726 993
 
LANIŠĆE - župa Sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile mučenika
Lanišće 122, 52420 BUZET
Upravitelj župe: Josip Mašina s prebivalištem u Roču

052/661 018
095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LINDAR - župa Sv. Mohora i Fortunata mučenika
Lindar 58, 52000 PAZIN

Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju

091/597 9648
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Darko Kovačević

099 6319852

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Mauro Boccadoro

099 7480661

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LIŽNJAN - župa Sv. Martina biskupa
Ližnjan 166, 52203 MEDULIN
Župnik: Hrvoje Okadar

098/967 4716

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LOBORIKA - župa Sv. Flora biskupa
Loborika 14, 52206 MARČANA
Župnik: Jure Purkić s prebivalištem u Marčani

095/801 4559

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LOVREČICA - župa Sv. Lovre mučenika
Lovrečica, Slanik 4, 52470 UMAG
Upravitelj župe: Željko Rajčić s prebivalištem u Brtonigli 091/524 3248
 
MARČANA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Marčana 427, 52206 MARČANA
Župnik: Jure Purkić

tel/faks 052/571 106

095/801 4559

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
MATERADA - župa BDM od Snijega
Materada 2, 52470 UMAG
Župnik: Carlos Arturo Fonseca Farfan s prebivalištem u Kršetama

099/693 3721

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
MEDULIN - župa Sv. Agneze djevice i mučenice

Centar 222, 52203 MEDULIN
Župnik: Hrvoje Okadar

http://www.zupa-medulin.com/

tel/faks 052/576 006

098/967 4716

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
MOMJAN - župa Sv. Martina biskupa
Momjan 5, 52462 MOMJAN
Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem Grožnjanu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
MOTOVUN - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Mure 9, 52424 MOTOVUN
Župnik: Izidor Sekicki
052/681 667
091/720 5520
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
MOTOVUNSKI NOVAKI - župa Sv. Marine djevice
Motovunski Novaki 30, 52423 KAROJBA
Župnik: Rudolf Koraca
052/682 512
098/889 559
rudolf.koraca@pu_hnet.hr
 
MUNTIĆ - župa Sv. Jeronima crkvenog naučitelja
Muntić, 52100 PULA
Župnik: Armando Illich s prebivalištem u Valturi 091/163 4803
 
MUNTRILJ - župa Sv. Roka prezbitera
Muntrilj, 52444 TINJAN
Župnik: Stipan Bošnjak s prebivalištem u Kringi 098/166 3646
 
NOVA VAS (NAD MIRNOM) - župa Sv. Mihovila arkanđela
Nova Vas bb, 52472 BRTONIGLA
Župnik: Željko Rajčić s prebivalištem u Brtonigli 091/524 3248
 
NOVA VAS (POREČKA) - župa Sv. Roka prezbitera
52446 NOVA VAS, Višnjanska 13
Župnik: Ivan Princ
052/421 004
098/440 895
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
NOVIGRAD - župa Sv. Pelagija mučenika
Novigradske biskupije 5, 52466 NOVIGRAD 052/757 779
faks: 052/757 621
Župnik: Maksimilijan Buždon

095/837 5603

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Stalni đakon: Ivan Kisegi 098/986 8525
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
OPRTALJ - župa Sv. Jurja mučenika
Oprtalj bb, 52428 OPRTALJ
Župnik: Antun Jukopila
052/644 200
091/521 3134
 
PAZ - župa Uznesenja BDM
Paz 2, 52434 BOLJUN

Župni upravitelj: Janez Barborič

 099 8214325
Župni vikar: Zoran Cetinić 091 5175612
 
PAZIN - župa Sv. Nikole biskupa

Antuna Kalca 2, 52000 PAZIN

http://zupa-stari-pazin.com/
Župnik: Mladen Matika

tel/faks 052/622 198
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 

Župni vikar: Mateus Babinski De Almeida

098 818610

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PAZINSKI NOVAKI - župa Sv. Mihovila arkanđela
Pazinski Novaki 18, 52402 CEROVLJE
Župni upravitelj: Janez Barborič

052/684 024
099 8214325

Župni vikar: Zoran Cetinić

 091 5175612
 
PETROVIJA - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Petrovija 38, 52470 UMAG
Župnik: Carlos Arturo Fonseca Farfan s prebivalištem u Kršetama

099/693 3721

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PIĆAN - nadžupa Navještenja BDM
Pićan 7, 52332 PIĆAN
Župnik: Antun Kurelović
tel/faks052/869 358
091/132 2373
 
PLOMIN - župa Sv. Jurja mučenika
Plomin 24, 52234 PLOMIN 052/863 472

Župni upravitelj: Mirko Vukšić

099 3002545

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
POMER - župa Pohođenja BDM
Pomer bb, 52100 PULA
Župnik: Antun NIžetić s prebivalištem u Premanturi 052/575 136
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
POREČ - župa Uznesenja BDM
Župna kuća: Eufrazijeva 22, 52440 POREČ 052/431 635
faks 052/423 154
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni upravitelj: Mladen Pranjić
098 753437
 Župni vikar: Boško Čatlak

 099 5161478

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PREMANTURA - župa Sv. Lovre mučenika
Premantura 87, 52100 PULA
Župnik: Antun Nižetić
tel/faks 052/575 136

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - GOSPA OD MORA - župa BDM
Kupelwieserova 3, 52100 PULA 052/211 393
faks 052/213 597
Upravitelj župe: Goran Levak

0911706576

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PULA - KATEDRALA župa Uznesenja BDM

Kandlerova 27, 52100 PULA
Župnik: Rikard Lekaj

Ž.v. Leonard Škec

tel/faks 052/222 538
098/932 8484
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

0918910494

 
PULA - KRIST SPASITELJ - župa Krista Spasitelja
Creska 7 (Veli Vrh), 52100 PULA
Župnik: Joel Catary
052/534 495

099/597 8712

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PULA - SVETI ANTUN - župa Sv. Antuna Padovanskoga

Varaždinska 2, 52100 PULA

http://www.svetiantunpula.com/

tel/faks 052/216 225

Župnik: o. Diego Deklić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: o. Leopold Mičić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar:o. Mate Trinajstić 091/570 0779
o. Job Mikolić 098/9293 583
 o. Vlado Zahija
 
PULA - SVETI IVAN KRSTITELJ - župa Sv. Ivana Krstitelja
Sv. Ivan, Medulinska 4, 52100 PULA tel/faks 052/506 823
Župnik: o. Đuro Hontić 091/506 6031
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: o. Nikola Rožanković  0989326414
 
PULA - SVETI JOSIP - župa Sv. Josipa
Dinka Vitezića 32, 52100 PULA 052/210 451
052/210 454
faks 052/210 461
Župnik: Ivan Prodan 091/767 9169
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - SVETI PAVAO - župa Sv. Pavla apostola

Josipa Voltića 26, 52100 PULA

http://www.svetipavaopula.hr/

052/391 663
faks 052/393 790

Župnik: Milan Mužina 091/205 7434
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
RABAC - župa Sv. Andrije apostola
Jadranska 4, 52221 RABAC
Župnik: Mirko Vukšić

tel/faks 052/872 529
099 3002 545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

jOva e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

091 5636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
RAČICE - župa Presvetog Trojstva
Račice, 52420 BUZET
Župnik: Josip Mašina s prebivalištem u Vrhu

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
RAKALJ - župa Rođenja BDM
Dalmatinska 20, Rakalj, 52208 KRNICA
Župnik: Graciano Živolić s prebivalištem u Krnici
tel/faks 052/556 032
099/502 4949
 
RAKOTULE - župa Sv. Roka prezbitera
Rakotule 1, 52423 KAROJBA
Župnik: Rudolf Koraca 098/889 559
rudolf.koraca@pu_hnet.hr
 
RAŠA - župa Sv. Barbare djevice i mučenice
Istarska 27, 52223 RAŠA tel/faks 052/874 635
Župnik: Mirko Vukšić s prebivalištem u Gornjem Labinu

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ROČ - župa Sv. Bartolomeja apostola
Roč 27, 52425 ROČ tel/faks 052/ 666 462
Župnik: Josip Mašina

052/661 018

095/921 7324

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Vasko Stojkovski

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ROVINJ - župa Sv. Jurja mučenika i Sv. Eufemije djevice i mučenice

Garibaldijeva 1, 52210 ROVINJ

http://www.zuparovinj.hr/

052/815 615
faks 052/841 520
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župnik: mons. Vilim Grbac
098/421 657

Župni vikar: Zoran Županović

097 7646251

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ROVINJSKO SELO - župa Sv. Antuna opata
Rovinjsko Selo 24, 52210 ROVINJ 052/830 390
faks 052/842 024

Župnik: o. Matija Koren s prebivalištem u Rovinju

 

 098 227300

 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SAVUDRIJA - župa Sv. Ivana apostola
Savudrija 11, 52475 SAVUDRIJA
Župnik: Benjamin Petrović
052/759 623
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SKITAČA - župa Sv. Lucije djevice i mučenice
Skitača bb, 52222 KOROMAČNO

Župnik: Blaž Bošnjaković s prebivalištem u Donjem Labinu

Župni vikar: Wojciech Wlazlo

091/788 1094

091/1708981

 
SLUM - župa Sv. Mateja apostola
Slum 1, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SOVINJAK - župa Sv. Jurja mučenika
Sovinjak 9, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župnik in solidum: Dalibor Pilekić

095/3652756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
STARI PAZIN - župa Sv. Jurja mučenika

Stari Pazin 9, 52000 PAZIN

http://zupa-stari-pazin.com/
Župnik: Željko Zec

tel/faks 052/622 796
098/254 351
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SUŠNJEVICA - župa Sv. Ivana Krstitelja
52233 SUŠNJEVICA
Župni upravitelj: Mirko Vukšić 099 3002545
Župni vikar: Stipe Breko 

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

 0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETA LUCIJA PAZINSKA - župa Sv. Lucije djevice i mučenice
Župnik: Željko Zec s prebivalištem u Starom Pazinu 098/254 351
 
SVETA MARIJA NA KRASU - župa BDM od Milosti
Sv. Marija na Krasu kbr. 12, 52470 UMAG tel/faks 052/684 232
Župnik: Benjamin Petrović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
SVETA NEDELJA LABINSKA - Župa Presvetog Trojstva
Sv. Nedelja 80, 52231 SV. NEDELJA tel/faks052/865 199
Župnik: Mirko Vukšić

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 Župni vikar: Jurica Vekić

Mob. 099/6600750; 0996825993

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli. 

Župni vikar: Stipe Breko

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETI IVAN I PAVAO - župa istoimenih svetaca
Župnik: o. Mate Kolak s prebivalištem u Svetom Petru u Šumi  099 311227
Župni vikar: o. Jure Josipović s prebivalištem u Svetom Petru u Šumi  097 6653364
 
SVETI IVAN OD ŠTERNE - župa Sv. Ivana Krstitelja
Majkusi 1, 52463 VIŠNJAN
Župnik: Karol Homieja s prebivalištem u Višnjanu

095/3503697

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETI IVANAC NAD RAŠOM - Župa Bezgrešnog Začeća BDM i Sv. Ivana Krstitelja
Sveti Ivanac 2, 52341 ŽMINJ
Upravitelj župe: Bernard Jurjević s prebivalištem u Barbanu 099/558 6977
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI LOVREČ LABINSKI - Župa Sv. Lovre mučenika
Diminići 2, 52222 KOROMAČNO
Župnik: Blaž Bošnjaković

052/876 091

091/788 1094

Župni vikar: Wojciech Wlazlo  097/6920421
 
SVETI LOVREČ PAZENATIČKI - župa Sv. Martina biskupa
Funtanela 2, 52448 SVETI LOVREČ
Župni upravitelj: Branimir Šapina

091 5057833

 

 
SVETI MARTIN - župa Sv. Martina biskupa
Sv. Martin 23, 52231 SVETA NEDELJA
Župnik: Mirko Vukšić 

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko 

099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić  

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić  

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SVETI MATEJ - CERE - župa Sv. Mateja apostola
Sv. Matej - Cere 3, 52341 ŽMINJ 052/823 740
Upravitelj župe: Bernard Jurjević s prebivalištem u Barbanu 099/558 6977
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI PETAR U ŠUMI - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Župna kuća: 52404 SVETI PETAR U ŠUMI 1 tel/faks052/686 201
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župnik: o. Mate Kolak 099 3112027
Župni vikar: o. Jure Josipović  097 6653364
 
SVETI VITAL (BRIG) - župa Sv. Vitala mučenika
Sv. Vital - Brig 35, 52447 VIŠNJAN
Upravitelj župe: Leonardo Krakan s prebivalištem u Vižinadi 091/7218 685
 
SVETVINČENAT - župa Sv. Vinka mučenika
Svetvinčenat 39, 52342 SVETVINČENAT tel/faks 052/560 004
Župnik: Darko Zgrablić 098/362 888
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ŠIŠAN - nadžupa Sv. Feliksa i Fortunata mučenika
Šišan 201, 52100 PULA
Upravitelj župe: Armando Illich s prebivalištem u Valturi 091/163 4803
 
ŠTERNA - župa Sv. Mihovila arkanđela
Šterna 3, 52428 OPRTALJ

Župnik: Marcin Madej s prebivalištem u Bujama

091/170 8981

Župni vikar: Rafael Villergas Castano

 091 9341222

 
ŠTINJAN - župa Sv. Margarete djevice i mučenice
Sv. Margarite 4, Štinjan, 52100 PULA 052/517 197
Župnik: Rikard Lekaj s prebivalištem u Puli - Katedrala 098/932 8484
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Leonard Škec

 091 8910494

 
ŠUMBER - župa Sv. Ivana i Pavla mučenika
Šumber 100, 52231 SV. NEDELJA
Župnik: Mirko Vukšić

099/300 2545

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Stipe Breko

 099 6990443

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Jurica Vekić

0996825993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Slobodan Rakić

0915636930

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
TAR - župa Sv. Martina biskupa
Istarska 16, 52465 TAR 052/443 200
Župnik: Ivan Princ s prebivalištem u Novoj Vasi Porečkoj 098/440 895
 
TINJAN - župa Sv. Šimuna i Jude apostola
Tinjan 26, 52444 TINJAN 052/626 016
052/694 322
faks 052/694 323

Župnik: Mladen Matika

052/622 198

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Mateus babinski De Almeida 098 818601
 
TRIBAN - župa Sv. Jurja mučenika
Triban, 52460 BUJE
Župni upravitelj: Marcin Madej s prebivalištem u Bujama

091/170 8981

Župni vikar: Rafael Villergas Castano   091 9341222
   
TRVIŽ - župa Gospe od Sv. Krunice
Trviž 15, 52000 PAZIN
Župnik: Dariusz Szymanski

098/420 826

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
TUPLJAK - župa Sv. Bartula apostola
Tupljak bb, 52333 PODPIĆAN 052/867 779
Upravitelj župe: Antun Kurelović 091/132 2373
 
UMAG - župa Sv. Peregrina mučenika
Ernesta Miloša 13, 52470 UMAG tel/faks 052/751 437
Župnik: Josip Grbac
098/219 660
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: David Sebastian Castillo Gallardo

091 9898643

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Murine, Šesta ulica 2, 52470 UMAG 052/742 537
Josip Grbac, rektor crkve BDM Žalosne 098/219 660
 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VALTURA - župa Sv. Ivana apostola
Valtura 54, 52100 PULA
Župnik: Armando Illich
052/550 069
091/163 4803
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VIŠNJAN - župa Sv. Kvirika i Julite mučenika
Istarska 4, 52463 VIŠNJAN
Župnik: Karol Homieja
052/449 291

095/3503697

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VIŽINADA - župa Sv. Jeronima, crkvenog naučitelja
Breza 38, 52447 VIŽINADA
Upravitelj župe: Leonardo Krakan
052/446 120
091/7218 685
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VODNJAN - župa Sv. Blaža biskupa i mučenika

Svetoga Roka 4, 52215 VODNJAN

http://zupavodnjan.com/
Župni upravitelj: Damir Štifanić

tel/faks 052/511 420
095 9084847

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VRANJA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Vranja, 52434 BOLJUN
Župni upravitelj: Jeronim Jokić s prebivalištem u Boljunu

098/941 8770

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VRH - župa Uznesenja BDM
Vrh 3, 52420 BUZET
Upravitelj župe: Josip Mašina

052/667 230
0959217324

Župni vikar: Vasko Stojkovski 

0915741403

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
VRSAR - župa Sv. Martina biskupa

Gradska vrata 19, 52450 VRSAR
Župnik: Lino Zohil

http://www.zupavrsar.com/

tel/faks 052/441 109
099/421 2255
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ZAMASK - župa Sv. Mihovila arkanđela
Zamask 1, 52000 PAZIN
Župnik: Dariusy Szymanski s prebivalištem u Trvižu

098/420 826

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ZAREČJE - župa Rođenja BDM
Zarečje 5, 52000 PAZIN
Župnik: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 091/5979648
Župni vikar: Darko Kovačević s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 099/631 9852
Župni vikar: Mauro Boccadoro s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 099 7480661
 
ZAVRŠJE - župa Rođenja BDM
Završje, 52428 OPRTALJ
Župnik: Antun Jukopila s prebivalištem u Oprtlju 091/521 3134
 
ZRENJ - župa Sv. Jurja mučenika
Zrenj 1, 52428 OPRTALJ
Župni upravitelj: Marcin Madej s prebivalištem u Bujama
052/644 144

091/170 8981

Župni vikar: Rafael Villergas Castano  091 9341222
 
ŽBANDAJ - župa Sv. Ivana i Pavla mučenika
Žbandaj 24, 52440 POREČ
Župni upravitelj: Branimir Šapina
052/460 010

091 5057833

 
ŽMINJ - župa Sv. Mihovila arkanđela
Trg Maršala Tita bb, 52341 ŽMINJ
Župnik: Jordan Rovis
tel/faks 052/846 318
098/334 228

 

Istaknuto

 

 

 

100. obljetnica

Miroslav Bulešić

Zaklada

Biskupija na Facebooku

Biskupija na YouTube

Kalendar događanja

Foto galerija

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.