Milosrdnice

* 52440 POREČ

Dobrilina 3

telefon: (052) 429-040

s. Kancijanić Magdalena

s. Picinić Inviolata

 

* 52000 PULA

Ivana Rabara 9

telefon: (052) 391-652

s. Turković Lidija, predstojnica

s. Kramar Milena

 

* 52000 PULA

Varaždinska 2

telefon: (052) 216-225

fax: (052) 216-008

s. Grgat Mihaela, predstojnica

s. Bugarin Alma

s. Samardžić Alfonsa

 

* 52341 ŽMINJ

župna kuća

telefon: (052) 846-318

s. Brletić Lauda

s. Modrušan Augusta