Treće i četvrte korizmene nedjelje, 3. i 11. ožujka 2018., održana su tradicionalna korizmena hodočašća vjernika Porečke i Pulske biskupije u porečku baziliku i pulsku katedralu. Prema uobičajenom programu hodočašća su započela pokorničkim bogoslužjem.  

Među osnovnim školama najbolja je bila ekipa iz Osnovne škole Marije i Line iz Umaga, a među srednjim školama ekipa Gimnazije Pula. Svoje znanje na temu „Kršćani na putu dijaloga“ pokazalo je osam ekipa osnovnih škola i pet ekipa iz srednjih škola.

Župljani Župe sv. Nikole biskupa iz Barbana, Župe sv. Mateja ap. iz Cera i Župe Bezgrešnog Začeća BDM i sv. Ivana Krstitelja iz Svetog Ivanca nad Rašom, kojima upravlja vlč. Bernard Jurjević, uoči 2. korizmene nedjelje, 24. i 25. veljače 2018., hodočastili su u Slavoniju. Destinacije njihovog korizmenog hodočašća ove su godine bili Vukovar, Đakovo i Aljmaš gdje su sudjelovali na misnom slavlju u poznatom Marijanskom svetištu Gospe od Utočišta.

Korizmena duhovna obnova za svećenike, redovnike, redovnice Porečke i Pulske biskupije održana je u Pazinskom kolegiju, u Pazinu, 19. veljače 2018. godine. Nakon molitve Trećeg časa, razmatranje je održao o. Gaudencije Vito Spetić, pavlin iz Svetog Petra u Šumi na temu „Shvaćanje posta u vidu priprave za Uskrs“.