Draga braćo svećenici! Draga braćo i sestre!

U skladu s općim smjernicama i prijedlozima Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata o slavljenju obreda Velikog tjedna i svetkovine Uskrsa u vrijeme pandemije koronavirusa, a koji su objavljeni u dekretima od 19. i 25. ožujka 2020., koje dostavljamo u prilogu,  donosimo sljedeće odredbe koje vrijede na području Porečke i Pulske biskupije:

1. Raspored slavlja u bazilici u Poreču. Mjesni biskup predsjeda liturgijskim slavljima u bazilici u Poreču prema sljedećem rasporedu i bez prisutnosti naroda:

Cvjetnica, nedjelja, 5. travnja u 10.00;

Misa posvete ulja, četvrtak, 9. travnja  u 10.00;

Veliki četvrtak – Misa Večere Gospodnje, 9. travnja u 18.00;

Veliki petak – Služba Muke Gospodnje, 10. travnja u 18.00;

Velika subota – Vazmeno bdijenje, 11. travnja u 20.00 sati;

Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega, 12. travnja u 10.00.

2. Cvjetnica. Svećenici neka slave Cvjetnicu, obrede Velikoga tjedna i nedjelju Uskrsnuća Gospodnjega u župnim crkvama, na način koji je propisan u dekretu od 25. ožujka 2020., u vrijeme koje smatraju prikladnim i bez okupljanja naroda.

3. Misa posvete ulja. Svećenici neka, iznimno ove godine, ne dolaze na slavlje Mise posvete ulja u Poreč, ali neka na taj dan duhovno sudjeluju u slavljenju Mise posvete ulja u Katedrali. Svećenici će sveta ulja naknadno preuzeti preko dekana kada uvjeti za to budu prikladni.

4. Veliki petak. Neka se na Veliki petak nakon zaziva br. 9 Sveopće molitve doda sljedeći zaziv koji je predložila Kongregacija za bogoštovlje “Za one koji pate u vrijeme pandemije”.

5. Posvetna molitva Srcu Marijinu. Na Veliki četvrtak, 9. travnja u 10 sati, na kraju Mise posvete ulja, mjesni biskup, na preporuku Hrvatske biskupske konferencije, izreći  će posvetnu molitvu Prečistom Srcu Marijinu, s nakanom da zaštiti i čuva sve vjernike i stanovnike Porečke i Pulske biskupije u ovo teško vrijeme.

6. Blagoslov jela. Budući da svećenici ne mogu obaviti blagoslov jela za Uskrs na uobičajeni način i u crkvi, neka se blagoslov obavi u obitelji kao kućnoj crkvi, i to na slijedeći način: neka se obitelj okupi na Uskrs oko stola na kojem je pripravljeno jelo za blagoslov, nakon što se zajednički izmoli Vjerovanje, Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, blagoslovljenom vodom se poškropi jelo.

7. Krizme. Imajući u vidu nepredvidivost trenutne situacije u vezi sa koronavirusom, smatramo razboritim otkazati sve krizme koje su bile predviđene za travanj, ostale krizme koje su predviđene u mjesecu svibnju i lipnju ovisit će o daljnjem razvoju situacije, o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

U ovim teškim danima u kojima živimo, radi opasnosti prenošenja koronavirusa nije moguće da se kao Crkva i zajednica okupljamo i slavimo obrede Velikoga tjedna i svetkovinu Uskrsa. Zato ćemo ono što se slavi u crkvi, sada slaviti u obitelji. Obitelj je “kućna Crkva” ili Crkva u malom, i sada postaje, na neki način, nositelj crkvenog zajedništva i duha. Stoga potičemo sve naše obitelji da u danima Velikog tjedna i Vazmenoga trodnevlja u svojim domovima njeguju duh molitve, duh sabranosti, duh pučke pobožnosti, duh čitanja Svetog pisma. Na taj način, u svima nama će porasti povjerenje u Boga, osjetit ćemo Njegovu blizinu i radovati se uskrsnuću “Krista Isusa, nade naše” (1 Tim 1,1).

Na sve svećenike, redovnike, redovnice, vjernike laike i ljude dobre volje zazivamo Božji blagoslov i stavljamo vas pod moćni zagovor Blažene Djevice Marije.

Zdravlje bolesnih, moli za nas!

†Dražen Kutleša, biskup

Poreč, 2. travnja 2020.

Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata

Ur. br. 153/20

ODLUKA

U vremenu Covid-19

U teškom vremenu u kojem živimo zbog pandemije Covid-19, a s obzirom na spriječenost zajedničarskog slavljenja bogoslužja u crkvi sukladno uputama biskupâ za područja pod njihovom nadležnošću, ovoj su Kongregaciji pristigli brojni upiti vezani uz nadolazeće uskrsne blagdane. U vezi s tim daju se sljedeće opće upute te neki prijedlozi biskupima.

1 – O datumu slavljenja Uskrsa. Uskrs, to središte liturgijske godine, nije blagdan poput ostalih: vazmeno trodnevlje, kojem prethodi korizma i kojem je kruna Pedesetnica, ne može se pomicati.

2 – Misa posvete ulja. Pošto razmotri konkretne prilike u pojedinim zemljama, biskup je ima pravo odgoditi za neki kasniji datum.

3. – Upute za vazmeno trodnevlje.

Tamo gdje su građanske i crkvene vlasti dale ograničenja za slavljenje vazmenog trodnevlja valja se držati sljedećeg.

Biskupi će, u dogovoru s biskupskom konferencijom, dati upute kako bi u stolnoj crkvi i u župnim crkvama, iako bez fizičkog sudjelovanja vjernikâ, biskup i župnici slavili liturgijska otajstva vazmenog trodnevlja, obavijestivši vjernike o vremenu početka slavlja tako da se mogu pridružiti u molitvi u svojim domovima. U ovoj prilici su korisni izravni (ne snimljeni) prijenosi putem televizije ili interneta.

Neka biskupska konferencija i pojedine biskupije ne propuste pružiti sredstva koja će poslužiti kao pomoć obiteljskoj i osobnoj molitvi.

Na Veliki četvrtak, u stolnim i župnim crkvama, tamo gdje za to postoje stvarne mogućnosti, a što određuje onaj čija je to zadaća, svećenici iz župe mogu koncelebrirati Misu večere Gospodnje; svim se svećenicima, iznimno, daje odobrenje da na taj dan na prikladnom mjestu slave misu bez naroda. Pranje nogu, koje je već po sebi neobavezno, izostavlja se. Na kraju Mise večere Gospodnje izostavlja se procesija, a Svetotajstvo se pohranjuje u svetohranište. Svećenici koji nemaju mogućnost slaviti misu mole Večernju (usp. Liturgija časova).

Veliki petak. U stolnim i župnim crkvama, tamo gdje za to postoje stvarne mogućnosti, a što određuje onaj čija je to zadaća, biskup/župnik slavi Obrede Muke Gospodnje. Dijecezanski biskup će se pobrinuti da se u sveopću molitvu uvrsti posebnu nakanu za bolesne, umrle i one koje je obuzeo osjećaj beznađa (usp. Rimski misal str. 187, br. 12)

Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega. Vazmeno bdjenje: slavi se samo u stolnim i župnim crkvama, tamo gdje za to postoje stvarne mogućnosti, a što određuje onaj čija je to zadaća. Na “početku bdjenja ili u Službi svjetla” izostavlja se paljenje vatre, pali se svijeća i, uz izostavljanje procesije, izvodi se Hvalospjev uskrsnoj svijeći (Exsultet). Slijedi “Služba riječi”. U “Krsnoj službi” samo se obnavljaju krsna obećanja (usp. Rimski misal, str. 226, br. 46). Slijedi potom “Euharistijska služba”.

Oni koji se ni na koji način ne mogu pridružiti vazmenom bdjenju koje se slavi u crkvi, neka mole Službu čitanja određenu za Nedjelju Uskrsnuća Gospodnjega (usp. Liturgija časova).

Odluku vezanu uz samostane, sjemeništa i bogoslovije te redovničke zajednice treba donijeti dijecezanski biskup.

Izrazi pučke pobožnosti i procesije koji obogaćuju dane Velikog tjedna i vazmenog trodnevlja mogu se, prema sudu dijecezanskog biskupa, prebaciti na neke druge pogodne dane, npr. 14. i 15. rujna.

Po nalogu Vrhovnoga svećenika dano samo za ovu 2020. godinu.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata, 19. ožujka 2020., svetkovina svetog Josipa, zaštitnika sveopće Crkve.

Robert kardinal Sarah, prefekt

Arthur Roche, nadbiskup tajnik

 

 

Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata

Ur. br. 154/20

ODLUKA

U vremenu Covid-19 (II)

S obzirom na brzo širenje pandemije Covid-19 i uzimajući u obzir opažanja koja su pristigla od biskupskih konferencija ova Kongregacija nudi s tim usklađene opće upute i prijedloge koji su već dani biskupima u prethodnoj odluci od 19. ožujka 2020. godine.

Budući da se datum Uskrsa ne može prenijeti na neki drugi datum u zemljama pogođenim bolešću i u kojima su na snazi ograničenja vezana uz okupljanje i kretanje osoba, neka biskupi i svećenici slave obrede Velikog tjedna bez sudjelovanja naroda i na prikladnom mjestu, izbjegavajući koncelebraciju i izostavljajući pružanje mira.

Neka vjernici budu obaviješteni o vremenu početka slavljâ tako da se mogu pridružiti u molitvi u svojim domovima. U tome su od pomoći prijenosi uživo (ne snimljeni) putem televizije ili interneta. U svakom slučaju ostaje važno posvetiti odgovarajuće vrijeme molitvi, pridajući prije svega važnost časoslovu (Liturgija časova).

Neka biskupske konferencije i pojedine biskupije ne propuste pružiti sredstva koja će poslužiti kao pomoć obiteljskoj i osobnoj molitvi.

1 – Cvjetnica. Spomen Gospodinova ulaska u Jeruzalem neka se slavi unutar crkvenog zdanja; u stolnim crkvama neka se primjenjuje drugi oblik predviđen Rimskim misalom, a u župnim crkvama i na drugim mjestima treći oblik.

2 – Misa posvete ulja. Pošto razmotri konkretne prilike u pojedinim zemljama, biskupske konferencije moći će dati upute o eventualnom prebacivanju na neki drugi datum.

3 – Veliki četvrtak. Pranje nogu, koje je već po sebi neobavezno, izostavlja se. Na kraju Mise večere Gospodnje izostavlja se također procesija, a Svetotajstvo se pohranjuje u svetohranište. Na taj se dan prezbiterima iznimno dopušta slaviti misu na prikladnome mjestu bez sudjelovanja naroda.

4 – Veliki petak. Biskupi će se pobrinuti da se u sveopću molitvu uvrsti posebnu nakanu za bolesne, umrle i one koje je obuzeo osjećaj beznađa (usp. Rimski misal). Čin klanjanja križu poljupcem, pridržan je samo predsjedatelju.

3 – Vazmeno bdjenje. Neka se slavi isključivo u stolnim i župnim crkvama. U Krsnoj se službi zadržava samo obnova krsnih obećanja (usp. Rimski misal).

U sjemeništima i bogoslovijama, svećeničkim zavodima, samostanima te redovničkim zajednicama valja se pridržavati uputâ iz ove Odluke.

Izrazi pučke pobožnosti i procesije koji obogaćuju dane Velikog tjedna i vazmenog trodnevlja mogu se, prema sudu dijecezanskog biskupa, prebaciti na neki drugi prikladan dan, npr. 14. ili 15. rujna.

Po nalogu Vrhovnoga svećenika dano samo za ovu 2020. godinu.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata, 25. ožujka 2020., svetkovina Navještenja Gospodinova.

Robert kardinal Sarah, prefekt

†Arthur Roche, nadbiskup tajnik


 

VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE

Sveopća molitva

9 b. Za one koji pate u vrijeme pandemije

Molimo za sve, koji trpe od posljedica sadašnje pandemije, da Bog Otac udijeli zdravlje bolesnima, snagu medicinskom osoblju, utjehu obiteljima i spasenje svim žrtvama koje su umrle.

Molitva u šutnji. Zatim svećenik:

Svemogući i vječni Bože,

sigurno utočište patnika,

samilosno pogledaj nevolje svojih sinova i kćeri,

koji trpe zbog ove pandemije;

bol olakšaj bolesnicima,

snagu daj onima koji se za njih brinu,

u svoj mir prihvati one koji su umrli

i, kroz cijelo vrijeme ovog iskušenja,

učini da svatko nađe utjehu u tvom milosrđu.

Po Kristu Gospodinu našemu.

 O. Amen.

 

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE

I DISCIPLINU SAKRAMENATA

Prot. br. 155/20

DEKRET

O POSEBNOJ NAKANI KOJA SE DODAJE

U SVEOPĆU MOLITVU U SLAVLJU MUKE GOSPODNJE

SAMO ZA 2020. GODINU

Slavlje Gospodinove muke na Veliki petak ove godine ima posebno značenje zbog strašne pandemije koja je pogodila cijeli svijet.

U dan u koji se slavi muka i otkupiteljska smrt Isusa Krista na križu, kao žrtvovanoga jaganjca, koji je na sebe uzeo patnju i grijeh svijeta, Crkva uzdiže molitve Bogu Ocu svemogućemu za cijeli ljudski rod, posebno za one koji najviše pate, dok s vjerom čeka radost uskrsnuća svoga Zaručnika.

Zbog toga ova Kongregacija, vlašću danoj od pape Franje, uzimajući u obzir mogućnost koja se daje u Rimskom misalu dijecezanskomu biskupu u slučaju posebno teške potrebe naroda, predlaže da se u Sveopćoj molitvi u spomenutome slavlju doda nakana, tako da do Boga Oca dopru prošnje onih koji ga zazivaju u svojim nevoljama i da, iako u protivštinama, mogu iskusiti radost njegova milosrđa.

Tekst zaziva i molitve priloženje ovomu Dekretu.

Ovo vrijedi usprkos bilo čemu što bi se tomu protivilo.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata,

30. ožujka 2020.

Robert Kard. Sarah

pročelnik

+ Arthur Roche

nadbiskup tajnik

 

 

PETAK MUKE GOSPODNJE

Sveopća molitva

9.b Za pogođene u vrijeme pandemije.

Molimo i za sve one koji pate

od posljedica sadašnje pandemije,

da Bog i Gospodin naš udijeli zdravlje bolesnima,

snagu zdravstvenomu osoblju,

utjehu obiteljima koje pate,

a preminulima puninu otkupljenja.

Molitva u šutnji. Zatim svećenik:

Svemogući vječni Bože,

jedino utočište u ljudskoj nemoći,

dobrostivo pogledaj na patnju svoje djece,

koja su pritisnuta bolima sadašnje pandemije,

i svojom milošću: ublaži trpljenja bolesnima,

podaj snagu onima koji se za njih brinu,

vječni pokoj udijeli umrlima,

te, dok traje ovo vrijeme nevolja,

molimo te, daj da svi pronađu utjehu

u tvome milosrđu.

Po Kristu Gospodinu našemu.

O. Amen.

 

 

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE

I DISCIPLINU SAKRAMENATA

Prot. br. 156/20

DEKRET

O MISI U VRIJEME PANDEMIJE

Nećeš se bojati kuge što se šulja kroz tmine (usp. Ps 91, 5-6). Ove riječi psalmista pozivaju nas na veliko pouzdanje u vjernu ljubav Boga koji nikada ne napušta svoj narod u vrijeme kušnje.

Ovih dana, u kojima je cijeli svijet teško pogođen virusom, zvanim Covid-19, ovomu je Dikasteriju stiglo puno zamolba za dopuštenje slavlja prigodne mise u kojoj bi se Boga molilo za završetak pandemije.

Stoga ova Kongregacija, ovlašću pape Franje, daje dopuštenje da se može slaviti Misa u vrijeme pandemije, u bilo koji dan, cijelo vrijeme dok traje pandemija, osim na: svetkovine, adventske, korizmene i vazmene nedjelje, u dane Vazmene osmine, spomena svih vjernih mrtvih, Pepelnice i u dane Velikoga tjedna (usp. Opća uredba Rimskoga misala, br. 374).

Ovomu Dekretu prilaže se Misni obrazac.

Ovo vrijedi usprkos bilo čemu što bi se tomu protivilo.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata,

30. ožujka 2020.

Robert Kard. Sarah

pročelnik

+ Arthur Roche

nadbiskup tajnik

 

 

U VRIJEME PANDEMIJE

Ova se Misa može slavitiu bilo koji dan, prema rubrikama Misa i molitava za različite potrebe, osim na svetkovine, adventske, korizmene i vazmene nedjelje, u dane Vazmene osmine, spomena svih vjernih mrtvih, Pepelnice i u dane Velikoga tjedna.

Ulazna                                                                                                                     Iz 53, 4

A on je naše bolesti ponio,

naše je boli na se uzeo.

Zborna

Svemogući vječni Bože,

utočište naše u svakoj opasnosti,

ti uslišavaš svoju djecu

koja te u nevoljama vjerom usrdno mole.

Dobrostivo nas pogledaj i udijeli, molimo te:

vječni pokoj preminulima, utjehu uplakanima,

zdravlje bolesnima, mir umirućima,

snagu djelatnicima u zdravstvu,

duh mudrosti ljudima na vlasti,

ljubaznost kojom treba svima pristupati,

da bismo mogli zajedno slaviti tvoje sveto ime.

Po Gospodinu.

Molitva nad prinosima

Primi, Gospodine, darove

koje u sadašnjim opasnostima, prinosimo tebi,

i molimo: daj da, tvojom svemoći,

budu preobraženi u vrelo ozdravljenja i mira.

Po Kristu.

Pričesna pjesma                                                                                                     Mt 11, 28

Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni

i ja ću vas odmoriti.

Popričesna molitva

Bože, od tebe smo primili

lijek vječnoga života.

Daj da, po ovome sakramentu,

postignemo puninu slave nebeskoga ozdravljenja.

Po Kristu.

Molitva nad narodom

Bože,zaštitniče onih koji se u te ufaju,

blagoslovi, spasi, čuvaj i brani svoj narod,

da, slobodan od grijeha, siguran od neprijatelja,

bude ustrajan u tvojoj ljubavi.

Po Kristu.

 

 

Čitanja u Misi u vrijeme pandemije

Mogu se uzeti čitanja Misa u svakoj potrebi.

1. čitanje                    Tuž 3, 17-26 Dobro je u miru čekati spasenje Gospodnje.

                                   Duši je mojoj oduzet mir...

Otpj. psalam            Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7

                                   Ant. (4b): Gospodine, razvedri lice svoje i spasi nas.

ili:

1. čitanje                    Rim 8, 31b-39 Ni smrt ni život ne mogu nas rastaviti od ljubavi Božje.

                                   Braćo: ako je Bog za nas...

Otpj. psalam            Ps 122, 1-2a. 2bcd

                                   Ant. (3a): Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama.

                                   ili (2cd): Oči su naše uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

Pjesma prije Ev.       2 Kor 1, 3b-4a: Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe,

koji nas tješi u svakoj našoj nevolji.

Evanđelje                  Mk 4, 35-41Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

                                   Uvečer istoga dana kaže Isus svojim učenicima: Prijeđimo...

 

 

POSVETNA MOLITVA PREČISTOM SRCU MARIJINU

 Presveta Djevice Marijo, utjeho žalosnih i zdravlje bolesnih!

Naši pradjedovi dali su ti naziv najvjernija Majka i Odvjetnica Hrvatske. Ti si nam to bila kroz cijelu tešku povijest! Mi danas s dubokim pouzdanjem molimo da nam budeš Zagovornica kod svoga Božanskog sina i našeg Spasitelja Isusa Krista kako bi se smirili naši dani i ostvarile naše nade za svako dobro ljudi i naroda.

U nemiru koji pogađa Hrvatsku domovinu, naš narod i naše su građane, kao i druge zemlje i narode zbog opasnosti zaraze od Korone virusa, povjeravamo se i svim srcem predajemo Tvome majčinskome srcu; moli za nas i moli s nama neka nam milosrdni Bog udijeli mir u našim srcima, u našim obiteljima, među ljudima i narodima.

Ponizna službenice Gospodnja i kraljice mira izmoli od Srca svoga božanskog Sina i našeg spasitelja Isusa Krista mir koji on daje: mir u istini i ljubavi, mir u slobodi i pravednosti, mir s Bogom, mir s čovjekom.

Želimo biti dostojni toga mira, skrušeno se kajući za svoje osobne grijehe, za grijehe u obiteljima, za sve grijehe protiv Božjih zapovijedi u našem narodu.

Milosrdna Majko, utočište grešnika izmoli nam darove Duha svetoga da on svojom snagom promijeni ljudske misli i srca na dobro, za pravednost, za mir.

Utjeho žalosnih i zdravlje bolesnih,

u ime uznemirenih i uplašenih,

u ime suza ranjenih i izbjeglih,

u ime patnje nevinih i virusom zaraženih, molimo Te da svojim zagovorom od nebeskog Oca izmoliš svojoj ljudskoj djeci čvrstu vjeru i nepokolebljivu nadu.

Neka se skrate ovi dani teških iskušenja i neka zasja mir Božji u našoj domovini i u cijelom svijetu. Predobra majko, moli za nas .

Amen!

(Kardinal Franjo Kuharić, 15. siječnja 1992.)

Uoči Korizme izlazi Križni put blaženog Miroslava Bulešića, pod nazivom MOJA OSVETA JE OPROST. Križni put je nastao na temelju duhovnih spisa najmlađeg hrvatskog blaženika Miroslava Bulešića koji je posvjedočio svoju vjeru u Isusa Krista, podnijevši mučeničku smrt u Lanišću 1947. godine.

Pazinski fratri u Franjevačkom samostanu Pohođenja Marijina i ove su nedjelje, 29. ožujka 2020., prenosili uživo misno slavlje iz samostanske kapele. Predvodio je o. Josip Vlašić, a koncelebrirao o. Darko Tepert. Misu je na gitari animirao fra Marinko Klaić. Fratri su nakon mise, sve koji su ih pratili putem facebook prijenosa, pozvali na "virtualnu kavu i još ponešto" u samostanskoj kuhinji. Ondje su zapodijenuli srdačno on line neformalno časkanje sa zaista izuzetno brojnim gledateljima doslovno iz svih krajeva svijeta. Osim njihove bogate osobne povijesti za tu je planetarnu popularnost njihovih prijenosa misnih slavlja (današnji prijenos imao je gotovo 11 000 pregleda) zasigurno zaslužna i hvalevrijedna inicijativa e-Duhovne vježbe koje nadasve zbog svoje kvalitete, ali i inovativnog internetskog pristupa, konstantno okupljaju velik broj korisnika. Pazinski fratri od samog početka izvanrednih okolnosti zbog opasnosti od korona virusa, osim nedjeljne mise u 9.30 sati, svake večeri u 21 sat prenose uživo neki poneki prigodni molitveni sadržaj: biblijski susret ponedjeljkom, pobožnost krunice, pobožnost Križnoga puta i euharistijsko klanjanje.  Misu i druženje kod pazinskih fratra pogledajte ovdje:

(video: fra M. Klaić)

 

Najave i obavijesti

Nema događanja

Istaknuto

 

 

100. obljetnica

Miroslav Bulešić

Zaklada

Biskupija na Facebooku

Biskupija na YouTube

Kalendar događanja

Foto galerija

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.