Sv. Marina
Ponedjeljak, 17. Srpanj 2017

Sv. Marina se u našoj biskupiji posebno časti u Motovunskim Novakima i mjestu Sveta MArina nedaleko Labina.