"Ako cestama, puteljcima i stazama prošaramo srednjom Istrom, češće ćemo naići na kapelice, križeve, skulpture, slike religioznog sadržaja. Tragovi su to religioznog uvjerenja i svojevrsna duhovna ekologija oplemenjivanja prostora, utjecaja na naše razmišljanje i osjećanje te stavljanje naših životnih putova i prostora pod višu zaštitu.

Živi autori redovito s ponosom prepričavaju posjetiteljima razloge i okolnosti nastanka svoga djela uz koje je često vezan dio njihove sudbine, zanimljiv za prepričavanje i pamćenje.

Mons. Antun Hek, iz predgovora knjige Stari znameni: kapelica i javna raspela središnje Istre, 1995.

Posveta - Antun Hek

Popis malih sakralnih objekata u župi Sv.Lucija

Kapelice u župi:

1. Heki: KRAJ PUTAŠCA
2. Heki: NA PALJKOVEN DORU
3. Heki: NA ŽBRLINKINE KUĆE
4. Žbrlini: KAPELICA
5. Slokovići: KAPELICA
6. Grubiši: KAPELICA NA KOLARICI
7. Munci: KAPELICA U DONJEN SELU
8. Munci: KAPELICA U GORNJEN SELU
9. Veli Ježenj: ZVANETOVA KAPELICA
10. Veli Ježenj: KAPELICA NA MATIJEČEVOJ HIŽI
11. Mali Ježenj: KAPELICA MAJCI BOŽJOJ MEĐUGORSKOJ
12. Guštini: KAPELICA POSVEĆENA ROĐENJU BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Raspela u župi:

1. Heki
2. Veli Ježenj
3. Mali Ježenj
4. Vrh, Mali Ježenj
5. Lušetići Guštini

Pojam "kapelica"

  • Kapela je dobila naziv po riječi „cappa“, što znači plašt.
  • Sve molitvene prostorije u dvorcima, burgovima, te kaštelima dobivanju naziv kapela.
  • Kapelica je umanjenica za riječ kapela.
  • Manji sakralni objekti uz putove i raskršća.

Tipovi kapelica

  • Jednostavne u obliku klesanoga stupca s nišom na pročelju - 2 kapelice
  • S nišom na pročelju zidova kuća ili dio dvorišnih zidova - 5 kapelica
  • Samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanom nišom na glavnom pročelju - 4 kapelice
  • Veći samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanim prostorom s ulaznim vratima - 1 kapelica

KAPELICE

1. Heki: KRAJPUTAŠICA

Vlasnik: obitelj Hek Leandra

Tip kapelice: Klesani stupac sa nišom na pročelju

Objekt u niši: Majka Božja iz Lourdesa iz 1992; zamjenjena za istrošeni keramički kip

Godina izgradnje: 18. stoljeće

Autor: /

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 380x340x1870mm, niša 210x160x400mm

Kazivač: Verica Hek

2. Heki: KAPELICA NA PALJKOVEN DORU

Vlasnik: Obitelj Guštin Antona

Tip kapelice: Niša uklopljena u zidove kuća, otvorena

Objekt u niši: Uokvirena slika Majke Božje; zamjena za keramički kip Majke Božje iz Lourdesa iz 1930-ih koji se nalazi kod obitelji Guštin

Godina izgradnje: Oko 1860-ih

Autor: Josip Guštin

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: /

Kazivač: Anton i Milena Guštin

3. Heki: KAPELICA NA ŽBRLINKINE KUĆE

Vlasnik: Andrija Nefat

Tip kapelice: Niša uklopljena u zidove kuća, otvorena

Objekt u niši: Raspelo - Isus na križu, pretpostavlja se da je original od početka izgradnje; restauriran u Vodnjanu 1994. i blagoslovljen od pok. Fra. Zvjezdana Linića

Godina izgradnje: 1888., obnovljena u dva navrata, posljednji put 1994. godine

Autor: Antun Hek

Posveta: /

Tekst: Ne razaznaje se iako se očituje neki tekst i brojevni zapis na dijelu koji je ostao netaknut.

Dimenzije: 1200x1140mm, niša 400x630mm

Kazivač: Boris Nefat

4. Žbrlini: KAPELICA

Vlasnik: Župa Sv.Lucije

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekat s dvostrešnim krovom i uzidanom nišom na glavnom pročelju, zatvoreno rešetkastim vratima

Objekt u niši: Kip majke Božje Lourdske od zdravlja, prethodno je bilo raspelo (zaključak po natpisu)

Godina izgradnje: 1899., porušena 1948., ponovno obnovljena 1996.-1998.godine

Autor: Šime Guštin iz Guštini, a kasnije obnovila župa

Posveta: /

Tekst: EVO DRVO KRIŽA - VISILO JE - SPASENJE SVIJETA - PRIDITE POKLONIMO – SE IHS Ostavio Šime Guštin iz sela Guštini

Dimenzije: 1320x920x2810mm, otvor niše 730x1050mm

Kazivač: Vanda Kurelović i Ana Ujčić

5. Slokovići: KAPELICA

Vlasnik: Mještani sela Slokovići

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekat s dvostrešnim krovom i uzidanom nišom na glavnom pročelju zatvorena rešetkastim vratima

Objekt u niši: Kip Gospe s djetetom iz 2015.godine, zamjena za dotrajalu sliku Gospe s djetetom

Godina izgradnje: 1897., obnovljena 70-ih god prošlog stoljeća i 2015.godine

Autor: Ivan (Zvane) Sloković

Posveta: Nepoznato

Tekst: 1897.

Dimenzije: 1500x1500x2140mm, niša 600x940mm

Kazivač: Đino Sloković i Vesna Ujčić

6. Grubiši: KAPELICA NA KOLARICI

Vlasnik: Obitelj Marije i sina Roberta Ujčića

Tip kapelice: Klesani stupac u sklopu zida kolarice, s nišom u pročelju, otvorena

Objekt u niši: Raspelo

Godina izgradnje: Pretpostavlja se 1882.godine zbog uklesanog natpisa na obližnjem bunaru

Autor: Josip Grubiša

Posveta: Nepoznato

Tekst: INRI, OBNOVLJENO 2016. MISIJE SV.LUCIJA, R.U.

Dimenzije: 550x330x2200mm, niša 340x150x640mm

Kazivač: Robert Ujčić

7. Munci: KAPELICA U DONJEN SELU

Vlasnik: Mještani sela Munci

Tip kapelice: Klesani stupac u sklopu ograde s nišom u pročelju

Objekt u niši: Majka Božja, dar gđe Pepe Ujčić kojeg je dobila povodom 100-tog rođendana

Godina izgradnje: Nepoznato

Autor: Nepoznato

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 640x500x1830mm, niša 380x240x590mm

Kazivač: Miranda Opatić

8. Munci: KAPELICA U GORNJEN SELU

Vlasnik: Mještani sela Munci

Tip kapelice: S nišom na pročelju zidova kuća

Objekt u niši: Kip Majke Božje

Godina izgradnje: Pretpostavka 1877. godine koja je isklesana na volti kuće

Autor: Martin Ujčić

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 1130x1400mm, 500x840xh790mm

Kazivač: Eugen Ujčić

9. Veli Ježenj: ZVANETOVA KAPELICA

Vlasnik: Obitelj Eduarda Krizmanića

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekat s dvostrešnim krovom i uzidanom dvostrukom nišom na glavnom pročelju zatvorena rešetkastim vratima

Objekt u niši: Drveni kip Majke Božje autora Maria Ladavca, drveni križ i uokvirena slika Majke Božje s djetetom.

Godina izgradnje: 1903. godine

Autor: Vjenceslav Krizmanić

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 1510x1060xh2640mm, dvostruka niša (320+320)x520mm, križ: 630x980mm

Kazivač: Eduard Krizmanić

10. Veli Ježenj: KAPELICA NA MATIJEČEVOJ HIŽI

Vlasnik: Obitelj Branimira Križmanića

Tip kapelice: Niša u pročelju kuće

Objekt u niši: Metalno raspelo

Godina izgradnje: 1881. godine

Autor: /

Posveta: /

Tekst: K∙T∙S∙I∙I∙B∙T∙J∙S∙P∙S∙K∙S∙S∙O
C∙U∙C∙G ∙ 1881 ∙ V∙K

Dimenzije: 400x540mm

Kazivač: Dean Križmanić

11. Mali Ježenj: KAPELICA MAJCI BOŽJOJ MEĐUGORSKOJ

Vlasnik: Obitelj Josipa i Mirjane Ferenčić

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanom dvostrukom nišom na glavnom pročelju

Objekt u niši: Kip Majke Božje iz Međugorja, te kameni križ iz Međugorja

Godina izgradnje: 2016. godine

Autor: Mirjana Ferenčić

Posveta: Zavjetna kapelica Majci Božjoj iz Međugorja

Tekst: Na gornjem luku: MAJKO BOŽJA MOLI ZA NAS; na ključu: A.D. 2016., u niši u postolju: KAPELU MAJCI BOŽJOJ IZ MEĐUGORJA PODIŽE MIRJANA FERENČIĆ, na kamenu postolju uklesano je prezime: FERENČIĆ

Dimenzije: 1100x750x2200mm, otvor niše: 480x600mm

Kazivač: Mirjana Ferenčić

12. Guštini: KAPELICA POSVEĆENA ROĐENJU BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Vlasnik: Ante Marija Verona

Tip kapelice: Veći samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanim prostorom s ulaznim vratima

Objekt u niši: Kopije reljefa i zavjetnih slika, na oltaru kopija kipa Majke Božje čiji se original čuva na Rabu, te reljefi Sv.Tripuna, Bl.Leopolda Mandića, Bl.Ozane Kotorske i Bl.Gracija od Mula

Godina izgradnje: 2007., blagoslovljena po rukama biskupa Ivana Milovana na Malu Gospu; lopica napravljena 2010.

Autor: Ante Marija Verona

Posveta: Zavjetna kapelica Rođenja Blažene Djevice Marije za uslišane molitve za zdravlje

Tekst: Ulaz: MARIAE NASCENTI - DOM - AVE MARIA MATER DEI ORA PRO NOBIS - XIII SEPT AD MMVII

Dimenzije: /

Kazivač: Ante Marija Verona

RASPELA

1. Heki: RASPELO

Vlasnik: Mještani sela Heki

Objekt u niši: /

Godina izgradnje: 2003.

Autor: Neven Hek / mještani sela Heki

Posveta: Mons. Antun Hek i svim pokojnima iz sela Heki

Tekst: /

Dimenzije: 3200x1250mm

Kazivač: Neven Hek

2. Veli Ježenj: RASPELO

Vlasnik: Mještani sela Veli Ježenj

Objekt u niši: Raspelo, niša zatvorena vratašcima

Godina izgradnje: 1868.

Autor: M.U.

Posveta: /

Tekst: KLANJAMOTI SE ISUKERSTE. I BLAGOSLIVLIAMO TE JER SI PO SVETOM KRIŽU SVOJEM SVET ODKUPIO
IHS 77 MU

Dimenzije: 330/1070x2260mm

Kazivač: Dušica Križmanić

3. Mali Ježenj: RASPELO

Vlasnik: Mještani sela Mali Ježenj

Objekt u niši: Raspelo

Godina izgradnje: 1872.

Autor: Vice Jekić i Anton Ferenčić

Posveta: /

Tekst: KLANJAMO TI SE ISUKRSTE BLAGOSLIVLIAMO TE JER SI POSVETOM KRIŽU TVOJEM SVET ODKUPIO

Dimenzije: 290/1200x290x2500mm, niša 400x500mm

Kazivač: Marija Krizmanić i Mirjana Ferenčić

4. Ježenjski vrh: RASPELO

Vlasnik: Obitelj Lucijana Krizmanića

Objekt u niši: /

Godina izgradnje: Krajem 19. stoljeća, svečano blagoslovljen 4. studenog 1900.

Autor: Mještani Velog i Malog Ježenja

Posveta: Križ je postavljen u zahvalu mještana za dočekano 20.stoljeće

Tekst: ZDRAVO KRIŽU UFANJE NAŠE

Dimenzije:

Kazivač: Oskar Ferenčić i Lucijan Krizmanić

5. Lušetići: RASPELO

Vlasnik: Župa

Objekt u niši: /

Godina izgradnje: Krajem 19.stoljeća, obnovljen 1981.godine

Autor: /

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije:

Kazivač: Silvano Guštin

Istaknuto

 

 

 

100. obljetnica

Miroslav Bulešić

Zaklada

Biskupija na Facebooku

Biskupija na YouTube

Kalendar događanja

Foto galerija

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.