Ovih dana papa Franjo proglasio je motuproprij „Mitis Iudex Dominus Iesus“ („Blagi sudac Gospodin Isus“), koji se odnosi na reformu kanonskih postupaka za parnice proglašenja ništavosti ženidbe. Različiti mediji su na različite načine komentirali, a još više interpretirali nove odredbe. Papa Franjo odmah na početku jasno naglašava: „Kroz vjekove je Crkva po pitanju ženidbe, sve jasnije spoznajući Kristove riječi, usvojila i suštinski izložila nauk o nerazrješivosti svete ženidbene veze, razradila sustav ništavosti ženidbene privole te je sukladno tome uredila sudski postupak u toj materiji, tako da crkvena disciplina bude što dosljednija propovijedanim vjerskim istinama.“ Naglašava stoljetni nauk Crkve o nerazrješivosti ženidbenog veza. Papa nije reformirao nauk Crkve o ženidbi, već uz redoviti sudski postupak i postupak na osnovu dokumenata uveo i treći pod nazivom „skraćeni ženidbeni postupak pred biskupom“.

Sakrament krštenja i potvrde (krizme) traži da primatelj sakramenta ima kuma ili kumu, odnosno kuma i kumu; ali nikako dva kuma istog spola (usp. ZKP kan. 873). Zadaća kuma je da pomaže kumčetu u njegovu rastu u vjeri (usp. ZKP, kan. 872), što znači da i sam mora biti poučen o bitnim svojstvima vjere, te biti praktikant vjere. Reći će sv. Augustin da je bolje ne imati kuma nego imati takvoga koji će biti na sablazan. Ulogu kuma ne mogu zamijeniti svjedoci, ali oni mogu biti pridodani kumu.

 

            Zakonik jasno propisuje koja svojstva mora imati kum, tj. propisuje kad netko ne može biti kum (ZKP, kan 874§1). Uvjeti za kumstvo su:

Danas se nalazimo u jednom pomalo konfuznom razdoblju ne samo u pogledu ekonomije, politike, već i vjere. Veći di ljudi se žele krstiti, pričestiti, krizmati, oženiti u Crkvi s jedne strane a s druge strane otpor tih istih prema katehizaciji za pripremaju sakramente. Tako se događa da mnogi kršćani primaju nešto i sudjeluju u nečemu što ne razumiju i ne poznaju. Jedan dio onih koji sudjeluju u katehizaciji, napose svećenici, kao se ne bi zamjerili onima koji odbijaju pouku za sakramente a žele sakramente, unatoč jasnom nauku Crkve u tim situacijama, popuštaju i na taj način stvaraju indiferentne kršćane.

Ženidbeni izvid ili Postupak za ženidbu nije samo prikupljanje dokumenta, osnovnih podataka o zaručnicima, niti izvid dali se što protivi valjanom i dopuštenom slavlju ženidbe, a time i samog braka. Svi ovi pred/postupci imaju za cilj ne samo spriječiti nevaljane ili dopuštene ženidbe, već kod zaručničkog ispita naglasiti biblijsko – teološku, odnosno kristološko – ekleziološku narav brak.

Provjera kanonskog statusa osobe kod popunjavanja Postupka za ženidbu ne može se temeljiti samo na usmenim odgovorima, već je potrebno priložiti određene dokumente. Dokumente od zaručnika prikuplja župnik koji vrši izvide ili zaručnički ispit prije vjenčanja.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.